Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och Utbildningsvetenskaplig kärna I, 30 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och Utbildningsvetenskaplig kärna I, 30 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Vi lärare ser fram emot att träffa dig för att starta en ny kurs med en ny kull studenter.

Kursen startar vecka 4 och pågår till och med vecka 23. Den första kursveckan börjar måndag 22 januari klockan 10.15 och avslutas fredag den 26 januari kl 12.00. Kursen omfattar 20 veckors heltidsstudier motsvarande 30 högskolepoäng.

Träffar på Campus är förlagda till vecka 4, 8, 13, 18 och 22

Kursplan: Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och Utbildningsvetenskaplig kärna I, 30 hp

Kurskod: PE178G Anmälningskod: T2020
Ort: Sundsvall Studieform: Distans
Kursperiod: 2018-01-22 - 2018-06-14

Läsinstruktioner för kurslitteraturen

Om du har möjlighet att börja läsa delar av kurslitteraturen före kursstart är det utmärkt men inte en förutsättning för att delta den första campusveckan. När kursen startat kommer vi att bearbeta och använda litteraturen på olika sätt i seminarier och andra uppgifter, enskilt och i grupp. Information om detta kommer att finnas i Lärplattformen Moodle.

Schema
Fyra veckor innan kursstart når du ditt schema genom https://se.timeedit.net/web/miun/db1/personal/ri1X50g74560YvQQ21Z7375Y0ZyQ000764Y53Q0.html. Observera att schemat uppdateras fram till kursstart och eventuellt kan det bli förändringar därefter om något oförutsett inträffar.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen

Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Kursen bedrivs i campus- distansform med campusträffar i Sundsvall med gruppaktiviteter, föreläsningar, seminarier, examinationer etc. Vid dessa träffar förväntar vi oss deltagande.

Mellan campusträffarna sker undervisning och studier via Mittuniversitetets lärplattform Studentportalen och i Moodel. I Moodle sker också kontakt mellan lärare och studenter.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Välkomstdag - för dig som är ny student
Ett universitet med äkta gemenskap, det brukar våra studenter säga om oss. Välkomstdagen – första måndagen på terminen - är ett bra sätt att lära känna universitetet, dina klasskompisar, andra studenter och att helt enkelt komma in i livet som student. portal.miun.se/introduktionsveckorna

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: https://portal.miun.se/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Än en gång välkommen till kursstarten!

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Catarina Arvidsson
Catarina Arvidson, programansvarig och kursansvarig för kursen PE178G