Socionomutbildning

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till Socionomutbildning och som student vid Mittuniversitetet.

Vi har glädjen att berätta att du blivit antagen till Socionomprogrammet vid Mittuniversitetet. Du kommer att börja dina studier tisdag den 23 januari, klockan 10.15 på Campus Östersund, Mittuniversitetet, i sal F 229. Dina studier inleds med en kurs som heter Socialt arbete som profession och ämne - en introduktion, 22,5 hp (kurskod SA078G). Nedan följer information om den inledande delkursen.

Utbildningsplan: Socionomutbildning

Programkod: SSOCG Anmälningskod: R4030
Ort: Östersund Studieform: Normal
Start: Vårterminen 2018

Det första kursmomentet omfattar fyra veckor och heter - Introduktion till socialt arbete som ämne, praktik och forskning -
och inleder den 15 veckor långa introduktionskursen på programmet. Första föreläsningen på kursen ges onsdag den 24 januari kl 9.15 i sal F229.

Här nedan följer kort information som vi tror att du önskar känna till avseende de första fyra veckorna.

Schema


Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och eventuellt kan det bli förändringar därefter om något oförutsett inträffar.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra


1. Skaffa inloggning till Studentportalen

Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan

För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs”, under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Programinformation
Redan nu är det bra att du känner till att de första fyra veckorna är mycket intensiva med mycket föreläsningar, seminarier samt ett lite större grupparbete. Räkna därför med att studera på heltid redan från start! Räkna också med att det endast kan bli tal om att åka hem lördagar - söndagar. Kursen kan INTE läsas på ”distans” (vilket gäller alla kurser på socionomprogrammet med undantag av praktikterminerna 3 och 5).

Av tidigare studenter har vi genom åren fått frågor som: Vilken litteratur ska jag börja läsa och vilken är viktigast? Svaret är att Du behöver samtliga böcker – alla är viktiga! Men för att vara lite extra tydlig, finner du information nedan om när under kursen viss litteratur avhandlas (se vad som gäller vecka för vecka nedan), om det är så att ni vill påbörja läsandet innan terminsstart.

Under den första och andra veckan på kursen är följande böcker viktigast:
Sandström, G. (2010) Att vara socionom: från utbildad till erfaren (hela boken)
Meeuwisse, A & Sunesson, S. (2013) Perspektiv på sociala problem (kap 1-3, 12-15, alltså inte hela)
Börjesson, B., & Börjesson M. (2015) Förstå socialt arbete (hela boken)

Under vecka tre på kursen ska du ha läst:
Thuren, Britt-Marie (2000) Den gamla gåtan om kvinnor och män (kap.), I boken: Män och kvinnor? Vad vet en genusvetare?
Dominelli, L. (2010) Social work in a Globalizing World (kap 1 och 5, alltså inte hela boken)
Skau, G. M. (2007) Mellan makt och hjälp – Om det flertydiga förhållandet mellan klient och hjälpare.

Under vecka fyra på kursen ska du alltså ha läst ALL litteratur men du ska också ha
- genomfört ett grupparbete och redovisning av grupparbete
- deltagit i ett seminarium
- genomfört tentamen av kursmoment 1 (tentamensdag är fredag 16 februari)

Du bör alltså se till att du under kursens första vecka införskaffat större delen av litteraturen. Se också till att delta i de möjligheter som ges vad gäller studieteknik (se programmet som Kåren vanligtvis erbjuder under terminens inledande veckor) om Du känner dig osäker på hur man studerar på universitetet.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Välkomstdag - för dig som är ny student
Ett universitet med äkta gemenskap, det brukar våra studenter säga om oss. Välkomstdagen – första måndagen på terminen - är ett bra sätt att lära känna universitetet, dina klasskompisar, andra studenter och att helt enkelt komma in i livet som student. portal.miun.se/introduktionsveckorna

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: https://portal.miun.se/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

För frågor om din kursstart och om utbildningen kan du vända dig till fakultetsadministratör Maria Stigenus, maria.stigenus@miun.se.

Vi på avdelningen för socialt arbete hälsar dig välkommen till Campus Östersund och utbildningen!

Bästa hälsningar,
Åsa-Helena Hedman
Kurssamordnare termin 1

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Åsa-Helena Hedman