Sjuksköterskeutbildning

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till Sjuksköterskeutbildning och som student vid Mittuniversitetet.

Vi är glada över att du sökt din utbildning hos oss och vi vill passa på att berätta mer om vad vi har att erbjuda dig. Som ny student hittar du information om allt du behöver veta på vår hemsida. Där finns exempelvis information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner.

Utbildningsplan: Sjuksköterskeutbildning

Programkod: VSSKG Anmälningskod: O4010
Ort: Östersund Studieform: Normal
Start: Vårterminen 2018

Upprop i Sjuksköterskeprogrammet sker måndagen den 22 januari kl.09.15 i L-huset på Mittuniversitetet Campus Östersund, i föreläsningssal L 216.

De fem första veckorna kommer du att läsa kursen Omvårdnadens kunskapsområde 7,5 hp, inom ämnet omvårdnad med kurskod OM066G.

Schema


Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://se.timeedit.net/web/miun/db1/personal/ri1X50g74560YvQQ31Z7375Y0ZyQ006784Y52Q0.html. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och eventuellt kan det bli förändringar därefter om något oförutsett inträffar.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra


1. Skaffa inloggning till Studentportalen

Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan

För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs”, under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Programinformation
Den studerandegrupp som du kommer ingå i består av ca 60 studenter. Undervisningen sker i stor grupp - genom föreläsningar men också i mindre grupper- vid seminarier.

Redan under de fem första veckorna kommer du att gå ut på en fältstudiedag på en vårdavdelning. Enligt smittskyddsläkarna i Jämtlands- och Västernorrlands län bör studenter under verksamhetsförlagd utbildning inom vården ha ett allmänt vaccinationsskydd för mässling, påssjuka och röda hund (MPR), stelkramp och difteri samt polio. Du bör därför inventera ditt vaccinationsskydd och om fullgott skydd saknas ansvarar du för att vaccination blir gjord i god tid före utbildningens start. Vi rekommenderar också att du är vaccinerad mot hepatit B.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Välkomstdag - för dig som är ny student
Ett universitet med äkta gemenskap, det brukar våra studenter säga om oss. Välkomstdagen – första måndagen på terminen - är ett bra sätt att lära känna universitetet, dina klasskompisar, andra studenter och att helt enkelt komma in i livet som student. portal.miun.se/introduktionsveckorna

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: https://portal.miun.se/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Vi önskar dig åter igen varmt välkommen till sjuksköterskeutbildningen på Mittuniversitetet Campus Östersund.

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Ulla Näppä
Med vänlig hälsning
Charlotte Frykenstrand
Universitetsadjunkt / kursansvarig

Charlotte.Frykenstrand@miun.se