Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, (förhöjd studietakt)

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, (förhöjd studietakt) och som student vid Mittuniversitetet.

Jag heter Lars Sandin och är programansvarig för det utbildningsprogram Du har blivit antagen till. I det här brevet vill jag ge Dig en del information inför starten av utbildningen. Mer information kommer att ges i samband med programstarten den 23/1. Du hittar även information i välkomstbrevet för den första kursen i programmet. Den har kurskoden PE133G.

Utbildningsplan: Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, (förhöjd studietakt)

Programkod: UPEKG Anmälningskod: T2790
Ort: Sundsvall Studieform: Distans
Start: Vårterminen 2018

Under vårterminen kommer Du att läsa fyra kursmoment om totalt 37,5 hp. Det första av dessa moment startar tisdagen den 23/1 kl. 9.00 i sal C216 på Campus Sundsvall. Det är viktigt att Du deltar vid detta tillfälle. Övrig information om programstarten hittar Du i välkomstbrevet för den första kursen i programmet.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://se.timeedit.net/web/miun/db1/personal/ri1X50g74560YvQQ31Z7275Y0ZyQ003764Y59Q0.html. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och eventuellt kan det bli förändringar därefter om något oförutsett inträffar.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen

Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan

För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs”, under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Programinformation
Programmet läses med förhöjd studietakt, vilket innebär att 90 hp kommer att läsas under två terminer samt under den mellanliggande sommaren. KPU är en campus-distansutbildning. Du förväntas därmed delta vid de gemensamma samlingarna på campus samt i de möten som sker i lärplattformen Moodle. Under vårterminen 2018 är de gemensamma samlingarna på campus förlagda till veckorna 04, 07, 11, 20 och 23. Under sommaren hålls gemensamma samlingar under veckorna 25 och 28 samt eventuellt under vecka 34.

Den första terminen i Din utbildning är uppdelad i fyra olika kursmoment. Syftet med termin ett är att ge kunskap om skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna. Dessutom skall läroplansteori och didaktik, ledarskap och konflikthantering hanteras under terminens gång. Slutligen kommer vi under terminen att behandla temat betyg och bedömning. För att göra detta möjligt innefattar litteraturen såväl pedagogisk teoribildning, översikter av forskning om lärarskapets olika dimensioner och didaktiska erfarenheter. Vår ambition är att ha a) en bred ansats samt b) såväl teori som praktik i studiet av lärarskapet. Detta kommer att beaktas i de uppgifter som ingår i kursen.

Under sommarmånaderna 2018 kommer Du först att läsa en kurs om utvärdering och skolutveckling. Därefter påbörjas arbetet med Ditt självständiga arbete och Din verksamhetsförlagda utbildning förbereds. Höstterminen 2018 kommer att ägnas åt verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Du kommer då att få pröva på och tillämpa Dina kunskaper i klassrumsmiljö samtidigt som Du fortsätter skriva Ditt självständiga arbete.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Välkomstdag - för dig som är ny student
Ett universitet med äkta gemenskap, det brukar våra studenter säga om oss. Välkomstdagen – första måndagen på terminen - är ett bra sätt att lära känna universitetet, dina klasskompisar, andra studenter och att helt enkelt komma in i livet som student. portal.miun.se/introduktionsveckorna

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: https://portal.miun.se/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Avslutningsvis vill jag uttrycka vår uppriktiga förhoppning om att Du kommer att finna utbildningen såväl givande som lärorik. Vi ser fram emot att få träffa Dig både på plats i Sundsvall och på nätet. Du är välkommen att höra av Dig till mig på telefon 010 – 142 86 34 eller på e-post lars.sandin@miun.se med frågor om något rörande programstarten känns oklart.

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Lars Sandin
Med vänlig hälsning
Lars Sandin

Programansvarig
E-post: lars.sandin@miun.se
Tel: 010-1428634