Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska och som student vid Mittuniversitetet.

Du ska känna Dig varmt välkommen till specialistutbildningen till psykiatrisjuksköterska. Målsättningen är att öka Din kompetens att möta människor i svåra personliga kriser, att utveckla och fördjupa Ditt psykiatriska kompetensområde utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Specialistutbildning till psykiatrisjuksköterska bygger på en fördjupning av psykiatriska - och närliggande kunskapsområde

Utbildningsplan: Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska

Programkod: VPSYA Anmälningskod: O2040
Ort: Sundsvall Studieform: Distans
Start: Vårterminen 2018

Utbildningen startar Måndagen den 22 januari, klockan 13.00 i sal: campus Sundsvall

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och eventuellt kan det bli förändringar därefter om något oförutsett inträffar.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen

Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan

För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs”, under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Programinformation
Specialistutbildning till psykiatrisjuksköterska omfattar 60 hp uppdelade på sju kurser. Kursöversikt och kursernas ordning i utbildningen:
Termin 1.
– Omvårdnad AV, Psykiatrisk omvårdnad l, 7,5 hp
– Medicinsk vetenskap AV, Psykiatri, 7,5 hp
Termin 2.
– Omvårdnad AV, Verksamhetsförlagd utbildning l, inriktning psykiatri, 7,5 hp
– Omvårdnad AV, Psykiatrisk omvårdnad ll, 7,5 hp
Termin 3
– Omvårdnad AV, Verksamhetsförlagd utbildning ll, inriktning psykiatri, 7,5 hp
– Omvårdnad AV, Psykiatrisk omvårdnad lll, 7,5 hp
Termin 4
– Omvårdnad AV, Självständigt vetenskapligt arbete, 15 hp

Undervisningens organisation innebär att en mindre del är förlagd till kursorten Sundsvall och resten består av egna studier. På kursorten sker gemensamma samlingar för alla studerande i kursen. Det kan vara introduktion, föreläsningar, uppföljningar, seminarier och examinationer omfattningen är cirka två sammankomster per 7,5hp.
Under den verksamhetsförlagda utbildningen erbjuds praktikplatser i första hand vid campus orterna Sundsvall och Östersund.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Välkomstdag - för dig som är ny student
Ett universitet med äkta gemenskap, det brukar våra studenter säga om oss. Välkomstdagen – första måndagen på terminen - är ett bra sätt att lära känna universitetet, dina klasskompisar, andra studenter och att helt enkelt komma in i livet som student. portal.miun.se/introduktionsveckorna

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: https://portal.miun.se/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Annika Karlström