Företagsekonomi GR (C), Koncernredovisning och revisionsmetodik, 7,5 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Företagsekonomi GR (C), Koncernredovisning och revisionsmetodik, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Kursen är en fortsättning på de grundläggande kurserna Externredovisning och Externredovisning och räkenskapsanalys. Kursens syfte är att ge kunskaper om koncernredovisningens innehåll och utformning. Vidare syftar kursen till att ge praktiska kunskaper om revisionens innehåll och utformning. I kursen ingår både teoretiska och praktiska moment, även om tyngdpunkten ligger på det praktiska hantverk

Kursplan: Företagsekonomi GR (C), Koncernredovisning och revisionsmetodik, 7,5 hp

Kurskod: FÖ099G Anmälningskod: L7010
Ort: Sundsvall/Östersund Studieform: Distans Studiefart: 50%
Kursperiod: 2019-04-01 - 2019-06-09

Det är viktigt att du registrerar dig på kursen i ”Studieuppgifter” (se nedan). När du gjort det får du tillgång till en kurshemsida i Moodle. På kurshemsidan hittar du ytterligare information om kursen som t ex länk till schema och kursplan, kursguide samt kursmaterial och en översiktlig läsanvisning innehållande datum för bl a kursstart, inlämningsuppgifter och tentamen/omtentamen.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.
Du som studerar på distans utan fysiska träffar, hittar information om datum, tider och annat i lärplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast 30 dagar innan kursstart. I Studentportalen tar du del av kursmaterial, registrerar dig på kurser och så vidare. Så registrerar du ett användar-ID för Studentportalen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Kursen kommer att genomföras helt i en webbaserad lärplattform (Moodle). Det innebär att inga fysiska träffar kommer att äga rum under kursen förutom den obligatoriska salstentamen i slutet av kursen. Notera särskilt att kursen inte har några inspelade föreläsningar. Kursen examineras genom två obligatoriska inlämningsuppgifter och en salstentamen Mer information om inlämningsuppgifterna hittar ni på kurshemsidan i Moodle under ikonen Examination.
Kursen avslutas med en salstentamen, som äger rum på någon av campusorterna (Sundsvall, Östersund) eller i anslutning till er bostadsort (universitet, lärcentra mm). Mer information om vad som gäller vid tentamen på campus och på annan ort hittar ni på Studentportalen. Notera att administrationen av distanstentamen sköts helt av tentamensadministrationen på universitetet så om ni har frågor som rör tentamen vänder ni er direkt till tentadst@miun.se.

Första momentet på kursen behandlar revision. På detta moment utgår vi ifrån läromedlet Revision, senaste upplagan av Carrington (utgiven av Liber).

Som huvudkurslitteratur används läromedlet Koncernredovisning, senaste upplagan av Carlsson & Sandell (utgiven av Liber).

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Välkomstdag - för dig som är ny student
Ett universitet med äkta gemenskap, det brukar våra studenter säga om oss. Välkomstdagen – första måndagen på terminen - är ett bra sätt att lära känna universitetet, dina klasskompisar, andra studenter och att helt enkelt komma in i livet som student. Se Välkomstdag

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Mitt namn är Liezl Eckley Eriksson och jag kommer att vara kursansvarig. Om ni har några frågor når ni mig på liezl.eckleyeriksson@miun.se

Bästa hälsningar och väl mött på kursen!
Liezl Eckley Eriksson

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Liezl Eckley Eriksson