Psykologi GR (A), Strategiskt personalarbete, 7,5 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Psykologi GR (A), Strategiskt personalarbete, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Vad roligt att Du har valt att läsa denna mycket intressanta och populära kurs. Kursansvarig och lärare för aktuell kurs är Ingela Eng.

Kursplan: Psykologi GR (A), Strategiskt personalarbete, 7,5 hp

Kurskod: PS059G Anmälningskod: P4090
Ort: Östersund Studieform: Distans Studiefart: 50%
Kursperiod: 2019-04-01 - 2019-06-09

Kursen startar den 1/4 och tre dagar före kursstart får Du tillgång till ditt kursrum i Moodle. I kursrummet finns t.ex. studiehandledning, inspelade föreläsningar och information om de examinerande momenten.
Vid problem med åtkomst till kursrummet, vänligen kontakta omgående IT helpdesk på: helpdesk@miun.se

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.
Du som studerar på distans utan fysiska träffar, hittar information om datum, tider och annat i lärplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast 30 dagar innan kursstart. I Studentportalen tar du del av kursmaterial, registrerar dig på kurser och så vidare. Så registrerar du ett användar-ID för Studentportalen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
I kursen Strategiskt personalarbete betonas frågor som sammanhänger med resursplanering och bemanning av organisationen, exempelvis rekrytering och urval, utbildning och utveckling av medarbetare av alla kategorier samt person- och prestationsbedömning. Dessutom presenteras olika implementeringar av förändring gällande belöningssystem i organisationen och utvärderingar av personalverksamheten vid arbetsutformning/organisationsutveckling.

Inom 2 veckor från kursstart ska Du ha registrerat sig samt loggat in i webb-kursrummet och skrivit en kort presentation av Dig själv samt vilka förväntningar som finns på kursen. Om du efter att ha skrivit Din presentation önskar dra tillbaka din registrering på kursen, vänligen kontakta kursansvarig. Vid avsaknad av presentation före den 14/4, ses detta som ett passivt avhopp. Då denna kurs är mycket populär avregistreras inaktiv student den 15/4, därefter antas studenter från reservlistan.

Då aktuell kurs benämns IT-distans är den helt distansbaserad, vilket innebär att det inte förekommer några fysiska träffar vid Campus i Östersund, vi har även valt att inte ha några obligatoriska webb-seminarier eller salstentamen på aktuell kurs. Examinationsformerna är skriftliga hemuppgifter samt ett online-prov. Kursupplägget tillåter studier på allt från dagtid, kvällar, vardagar och/eller helger.

Då det ibland kan ta tid att få tillgång till aktuell kurslitteratur rekommenderas Du att beställa denna i god tid före kursstart. Se kursplanen för aktuell kurslitteratur.

Förslag på alternativ litteratur för er som haft svårigheter att köpa boken av Raymond Stone (Human resource management):
Författare/red: Bratton, J., & Gold, J
Titel: Human resource management. Theory and practice
Upplaga: senaste upplagan
Förlag: Red Globe Press/ Palgrave & McMillan

(Finns även som e-bok på exempelvis Bokus)

Författare/red: Boglind, A., Hällsten, F., & Thilander , P
Titel: HR transformation på svenska
Upplaga: senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Välkomstdag - för dig som är ny student
Ett universitet med äkta gemenskap, det brukar våra studenter säga om oss. Välkomstdagen – första måndagen på terminen - är ett bra sätt att lära känna universitetet, dina klasskompisar, andra studenter och att helt enkelt komma in i livet som student. Se Välkomstdag

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Återigen varmt välkommen till denna intressanta kurs som ges vid avdelningen för Psykologi.
Med vänlig hälsning
Ingela Eng

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Ingela Eng