Psykologi GR (A), Personlighetspsykologi för psykologprogrammet, 7,5 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Psykologi GR (A), Personlighetspsykologi för psykologprogrammet, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

PS094G, Psykologi GR (A), Personlighetspsykologi för psykologprogrammet, 7,5 hp. Helena Örnkloo, kursansvarig/lärare för delkursen, hälsar dig varmt välkommen och hoppas att denna kurs ska ge dig en intressant grundläggande inblick i ämnet.

Kursplan: Psykologi GR (A), Personlighetspsykologi för psykologprogrammet, 7,5 hp

Kurskod: PS094G Anmälningskod: P4X72
Ort: Östersund Studieform: Campus Studiefart: 100%
Kursperiod: 2019-04-01 - 2019-05-05

Delkurs 3, T2, pågår vecka 14 till 18, första föreläsningen 8/4. I lärplattformen Moodles kursrum finns studiehandledning, schema, info om examination etc. Inom två veckor från kursstart ska du ha registrerat dig och loggat in på Moodle.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.
Du som studerar på distans utan fysiska träffar, hittar information om datum, tider och annat i lärplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast 30 dagar innan kursstart. I Studentportalen tar du del av kursmaterial, registrerar dig på kurser och så vidare. Så registrerar du ett användar-ID för Studentportalen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
PS094G, Psykologi GR (A), Personlighetspsykologi för psykologprogrammet bygger på fem moment. Varje moment är kopplat till lärandemål:

Moment 1 Föreläsningar kring valda delar av litteraturen

Moment 2 Introduktion till personlighetstestning (obligatorisk närvaro)

Moment 3 Eget fördjupningsarbete inom personlighetsområdet (obligatorisk närvaro)

Moment 4 Artikelseminarium inom personlighetsområdet (obligatorisk närvaro, inlämning)

Moment 5 Fördjupningsarbete inom personlighetsområdet (inlämning). Helena Örnkloo kommer att informera om detta moment när kursen har satt igång.

Vidare information under lärplattformens (Moodle) Examination.

Examination och betygskriterier: Examination sker både skriftligt och muntligt. Deltagande i seminarier och obligatorisk inlämningsuppgift utgör obligatoriska moment. Som betyg används den sjugradiga betygsskalan (A–F), samt för delmoment Barnobservationer beteckningarna (G) och (U).

Detaljerad information om den första delkursen får du i studiehandledningen, vilken du får tillgång till när du registrerat dig på kursen. Innan dess finns information om lärandemål och kurslitteratur att hämta i kursplanen för PS094G. Innan delkursen startar är det är bra om du har skaffat kurslitteraturen (annat material tillkommer).

Friedman, H. S. & Schustack, M. W. Personality: Classic Theories and Modern Research.

Till ovan kurslitteratur tillkommer aktuella artiklar inom det personlighetspsykologiska området.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Välkomstdag - för dig som är ny student
Ett universitet med äkta gemenskap, det brukar våra studenter säga om oss. Välkomstdagen – första måndagen på terminen - är ett bra sätt att lära känna universitetet, dina klasskompisar, andra studenter och att helt enkelt komma in i livet som student. Se Välkomstdag

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Återigen, välkommen!

Helena Örnkloo

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Helena Örnkloo
Universitetslektor