Psykologi GR (A), Arbets- och organisationspsykologi, 7,5 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Psykologi GR (A), Arbets- och organisationspsykologi, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Syftet med kursen är att ge en introduktion till centrala teorier inom arbets-och organisationspsykologin, och förståelse för psykologins betydelse för att utveckla organisationer och mänskliga resurser. Dessutom behandlas metoder för att genomföra ett systematiskt kartläggningsarbete i organisationer.

Kursplan: Psykologi GR (A), Arbets- och organisationspsykologi, 7,5 hp

Kurskod: PS110G Anmälningskod: P4060
Ort: Östersund Studieform: Distans Studiefart: 50%
Kursperiod: 2019-04-01 - 2019-06-09

Kursen är helt distansbaserad och går på halvfart under tio veckors tid. Startar måndag den 1 april v. 14 och avslutas fredag den 6 juni v.23.

Två dagar före kursstart får du tillgång till ditt webbaserade kursrum i Moodle. I kursrummet finns studiehandledning, inspelade föreläsningar och all information du behöver för att ta dig igenom kursen steg för steg.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://se.timeedit.net/web/miun/db1/student/. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.
Du som studerar på distans utan fysiska träffar, hittar information om datum, tider och annat i lärplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast 30 dagar innan kursstart. I Studentportalen tar du del av kursmaterial, registrerar dig på kurser och så vidare. Så registrerar du ett användar-ID för Studentportalen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Att läsa på distans, helt utan fysiska träffar, innebär att kursupplägget är annorlunda än vid kurser som bygger på kontinuerliga träffar varje vecka. Istället för deltagande i föreläsningar, grupparbeten och seminarier vid Campus Östersund, sker all kommunikation via nätet och du får lägga mer tid på självstudier och hemuppgifter.

Kursen omfattar tre examinerande moment; ett PM, ett fördjupningsarbete och en webbaserad hemtentamen. Dina studier underlättas av att du redan vid kursstart bekantar dig med ditt webb-kursrum, noterar viktiga datum och lägger upp en studieplan.

Då denna kurs är mycket populär vill vi ge plats till de studenter som planerar att läsa kursen. Inom två veckor från kursstart ska du ha registrerat dig, loggat in i webb-kursrummet och skrivit en kort presentation av dig själv och din målsättning med kursen.

Din presentation ses som ett ställningstagande till att behålla Din plats på kursen. Avsaknad av presentation efter den 14 april ses som ett passivt avhopp. Om du redan vid ett tidigt stadium inser att du inte kan genomföra kursen, avregistrera dig så snart som möjligt för att erbjuda studenter från reservlistan en plats.

Det kan ibland ta tid att få tillgång till aktuell kurslitteratur, därmed rekommenderas att du beställer den i god tid före kursstart.

Författare/red: Aronsson, G., Hellgren, J., Isaksson, K., Johansson, G., Sverke, S., & Torbjörn, I.
Titel: Arbets- & organisationspsykologi. Individ och organisation i samspel.
Upplaga: Senaste upplagan.
Förlag: Natur och Kultur.

Författare/red: Olofsson, R., & Nilsson, K.
Titel: OBM i praktiken : Förändra beteenden och nå resultat i organisationer.
Upplaga: Senaste upplagan.
Förlag: Natur och Kultur.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Välkomstdag - för dig som är ny student
Ett universitet med äkta gemenskap, det brukar våra studenter säga om oss. Välkomstdagen – första måndagen på terminen - är ett bra sätt att lära känna universitetet, dina klasskompisar, andra studenter och att helt enkelt komma in i livet som student. Se Välkomstdag

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Återigen varmt välkommen till denna distanskurs i arbets- och organisationspsykologi. Förhoppningen är att Du som student kommer utvecklas och inspireras av innehållet i kursen!

Bästa hälsningar
Annika Aletind

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Annika Aletind
Samordnare och kursansvarig lärare