Psykologi GR (B), Politisk Psykologi, 7,5 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Psykologi GR (B), Politisk Psykologi, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Kul att Du valt att läsa denna kurs vid Mittuniversitetet. Under 10 veckor med start första veckan i april kommer du få möjlighet att fördjupa dig inom politisk psykologi. Upplägget på kursen består av ett antal videoföreläsningar samt enskilda uppgifter som du kommer hitta på kursverktyget Moodle som fungerar som bas för kursen.

https://elearn20.miun.se/moodle/course/view.php?id=6883

Kursplan: Psykologi GR (B), Politisk Psykologi, 7,5 hp

Kurskod: PS114G Anmälningskod: P4190
Ort: Östersund Studieform: Distans Studiefart: 50%
Kursperiod: 2019-04-01 - 2019-06-09

Kursen startar den 1/4 2019 och då kommer du kunna ta del av en videoföreläsning med kursintroduktion samt introduktion till ämnesområdet. Kursen syftar till att introducera politisk psykologi och skapa förståelse för hur psykologiska processer påverkar individen i politiska kontexter, samt skapa förståelse för psykologins betydelse I exempelvis valrörelser.

https://www.miun.se/utbildning/kurse

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://www.miun.se/utbildning/kurser/undervisning-och-manniskors-beteende/psykologi/psykologi-gr-b-politisk-psykologi-75-hp/kursplan/?kursplanid=21313. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.
Du som studerar på distans utan fysiska träffar, hittar information om datum, tider och annat i lärplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast 30 dagar innan kursstart. I Studentportalen tar du del av kursmaterial, registrerar dig på kurser och så vidare. Så registrerar du ett användar-ID för Studentportalen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Basen för kursen är lärplattformen Moodle. Här kommer du hitta den information du behöver om kursens upplägg, föreläsningar, seminarier, examinationsuppgift m.m. m.m.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Välkomstdag - för dig som är ny student
Ett universitet med äkta gemenskap, det brukar våra studenter säga om oss. Välkomstdagen – första måndagen på terminen - är ett bra sätt att lära känna universitetet, dina klasskompisar, andra studenter och att helt enkelt komma in i livet som student. Se Välkomstdag

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Förutom undertecknad kommer professor Ingrid Zakrisson och docent Billy Jansson vara lärare på kursen. Vi har alla disputerat inom psykologi med inriktning mot socialpsykologiska frågeställningar. Vi kommer under kursens gång fördjupa kurslitteraturen med exempel från vår egen forskning.

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Pär Löfstrand
Pär Löfstrand, doktor i psykologi