Kurs- och utbildningsplaner

I din utbildningsplan hittar du detaljerad information om ditt program, till exempel vilka kurser som ingår i programmet. I din(a) kursplan(er) hittar du information om mål, kurslitteratur, undervisningsformer och examination.

Sidan uppdaterades 2024-02-20