The Concept

Save favourite 3 Sep September 2013

The Event Compass™ toolbox is research-based and has emerged from years of international cooperation.

The cooperation has resulted in the eight, now well-established dimensions of event management.

 

The dimensions emerged from questions of what success and sustainability entails in the events sector. They can be further subdivided into five "process dimensions" and 3 "effect dimensions".

Samarbetet resulterade i de åtta, nu väletablerade, evenemangsdimensionerna.

Dimensionerna växte fram ur frågeställningar om vad som utgör framgång och hållbarhet i utförandet av evenemang. De kan vidare delas upp i fem ”processdimensioner” och tre ”effektdimensioner”. Varje dimension består av de underkategorier och indikatorer som vi använder oss av i Event Compass™ verktygslåda.

Våra lösningar är byggda i moduler för att ge arrangörer möjligheten att anpassa sin utvärdering efter egna prioriteringar.  Modulerna består av en arrangörsenkät, besökarenkäter samt ett observationsprotokoll. Rapporter produceras sen utifrån olika sammansättningar av dessa moduler. Rapporteringen väger in arrangörensorganisatoriska storlek och ekonomiska drivkraft för att leverera en anpassad och rättvis träffbild.