Mon 24 Apr 2017 13:37

On April 27 we will officially open our new materials laboratory MILAB. Read more in the press release in Swedish.

FSCN laboratories

Invigning av materiallabb för ökat samarbete

Mittuniversitetet satsar tillsammans med ca 25 företag, däribland SCA, Akzo Nobel och MoRe Research på ett gemensamt material- och innovationslaboratorium vid campus i Sundsvall. Invigningen sker den 27 april. Ca 100 personer kommer att medverka vid invigningen.

-Vår målsättning med labbet är att koordinera och förnya materialvetenskaplig kompetens och utrustning i regionen för ökad forskning och utvecklingsförmåga, säger Christina Dahlström, projektledare vid Mittuniversitetet. Vi vill skapa en kreativ miljö med en öppen plattform där forskare, studenter och näringsliv möts. Det är en långsiktig satsning för att stärka vår region. Labbet kommer att vara öppet för företag och innovationsmiljöer samt andra externa partners.

Media hälsas välkomna att delta vid invigningen.

13.15 Invigning med tal av landshövding Gunnar Holmgren, VD Madelen Sandström, KK-stiftelsen, tf kommundirektör Anneli Wikner Sundsvalls kommun, rektor Anders Fällström och dekan Hans-Erik Nilsson Mittuniversitetet.

14.00 Guidad visning av labbmiljöerna

15.15 Posterutställning och montrar för partners, mingel och samtal

Tid: torsdag 27 april, kl. 13.00-16.00
Plats: Campus Sundsvall, Holmgatan 10, hus S

25 företag är partners i projektet och vi har ekonomiskt stöd från EU regionala utvecklingsfonden, Länsstyrelsen i Västernorrland, Sundsvalls kommun, Energimyndigheten och KK-stiftelsen.

Investeringar i labbet

  • Högupplöst svepelektronmikroskop (SEM). Leverantör Tescan
  • Sputter för provberedning till SEM. Leverantör Rowaco
  • Partikelanalysator för att mäta ytladdning, partikelstorleksfördelning, mikroreologi etc. Leverantör Malvern
  • Raman mikroskop

Kontakt Christina Dahlström, projektledare Mittuniversitetet
Tfn: 072-5818813

Läs mer om MILAB

 


Recommended

The page was updated 10/24/2017