Mittuniversitetet erbjuder företag och organisationer möjligheten att utveckla nya produkter, tjänster och koncept i universitetets nationella testbädd. Tillsammans utvecklar vi ny kunskap inom IoT, 5G och AI för att stärka regionens konkurrenskraft.

Man turning a big switch to launch 5G.

Mittuniversitetets 5G-nät

I ett samarbete mellan Telia och Mittuniversitetet lanserades Norrlands första 5G-nät i Sundsvall 2019. 5G-nätet användas som testbädd av Mittuniversitetet forskare och universitetets samarbetspartners men det finns även möjlighet för andra företag att dra nytta av tekniken.

Vad är en testbädd?

Ett sätt för företag att utveckla nya koncept och kunskap är att använda så kallade testbäddar. En testbädd är en fysisk eller virtuell miljö där företag, akademi och organisationer kan samarbeta kring forskning, utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller lösningar. Testbäddar är ett naturligt sätt för små och medelstora företag att utveckla ny kunskap och stärka sin konkurrenskraft.

Hur går det till?

IoT 5G Testbäddsprocess

Har du en idé om att använda 5G teknik eller Internet of Things för att utveckla din organisations verksamhet, tjänster eller produkter? Tveka inte att anmäla ditt intresse till Mittuniversitetet testbädd. Så här går det till:

  1. IDE: Beskriv din idé eller ditt behov genom att göra en intresseanmälan via anmälningsformuläret på webbplatsen.
  2. DIALOG: När anmälan kommit in samlar Mittuniversitetet ihop ett team som passar just din anmälan. I dialog med dig tydliggör vi behovet.
  3. ANALYS: I nästa steg gör vi en gemensam analys av problemställningen. 
  4. TEST: Utifrån resultaten av analysen kan partnerna gå vidare till test i IoT/5G Testbädden.

 

Vill du använda testbädden?

Är du intresserad av att använda 5G-nätet för tester? Gör en intresseanmälan.

Intresseanmälan 5G/IoT Testbädd

Nyfiken på 5G?

5G logotype
Logo
logo