Internet of things offentliga rummet

Välkommen till Offentliga Rummet 30 maj

Vi försöker idag att förbättra resursanvändning och miljö genom att sätta upp regler för medborgarna och verksamheter. Uppkopplade saker eller Internet of things (IoT), ger oss en möjlighet att synliggöra problem och genom positiv påverkan få verksamheter att förbättra tjänster, minska resursanvändning och minska miljöpåverkan. Dagen kommer att inspirera, visa på konkreta exempel och ordna en workshop där vi tillsammans försöker identifiera områden som skulle förbättras utifrån IoT.

Talare

Workshop: Skapa innovation och attraktion med IoT

Tommy och Robert, Pro & Pro

Program

Om Offentliga rummet

Arrangeras av

STC Sensible Things that Communicate logotyp
Bron 16x9
Logo
Logo

Frågor?

The page was updated 5/16/2017