Internet of things offentliga rummet

Välkommen till Offentliga Rummet 30 maj

Vi försöker idag att förbättra resursanvändning och miljö genom att sätta upp regler för medborgarna och verksamheter. Uppkopplade saker eller Internet of things (IoT), ger oss en möjlighet att synliggöra problem och genom positiv påverkan få verksamheter att förbättra tjänster, minska resursanvändning och minska miljöpåverkan. Dagen kommer att inspirera, visa på konkreta exempel och ordna en workshop där vi tillsammans försöker identifiera områden som skulle förbättras utifrån IoT.

Datum: 30 maj 2017
Tid: 10:30-16:30
Plats: Hotel Knaust Sundsvall
Pris: 950 kr ex. moms för en konferensdag, önskar ni gå fler dagar se Offentliga rummet webbplats för mer information.
Anmälan: Offentliga Rummets webbplats
Vid anmälan välj ”Nätverksdag (950 SEK)” och sedan ”Internet of Things som motor för hållbar offentlig verksamhet” för att anmäla dig till rätt konferensspår. 

 

Talare

Workshop: Skapa innovation och attraktion med IoT

Tommy och Robert, Pro & Pro

På workshoppen inspireras du av möjligheter med IoT i offentlig verksamhet och får tillsammans utforma nya tjänster som kan utveckla verksamheten. Du får även ta del av och praktiskt använda en metod för att utveckla din innovationsprocess för att skapa nya offentliga tjänster och öka attraktionen genom Internet of things. Pro&Pro har stor erfarenhet av innovationsutveckling, affärsutveckling och tjänsteutveckling samt har arbetat med marknadslanseringar av flera framgångsrika tjänster baserade på internet of things.

Workshopledare: Tommy Ytterström och Robert Tjernström, Pro&Pro

Program

  9.30     Fika och registrering

10.30     Välkommen - Mattias O’Nils, Mittuniversitetet

10.50     ” IoT möjliggör framtiden tjänster, affärer och lösningar!” - Sandra Lindman, Telia company

11.40     ”2017 - Var är den smarta staden?" - Andreas Gyllenhammar, Sweco

12.30      Lunch

13.30      Fallstudier – Innovation med IoT
Mittuniversitet har samarbetsavtal med Sundsvalls, Härnösands och Östersunds kommun. Målet är att tillsammans stärka regionen och skapa tillväxt genom att stimulera forskning som gör nytta. Nytta för samhälle, näringsliv och människor i kommunerna. På denna programpunkt presenteras tre fallstudier där verksamheter utvecklats med Internet of Thingst - IoT.

Ett intelligent avlopps- och dagvattennät”
MittSverige Vatten och avlopp, Dewire och Mittuniversitetet

”Verktyg för stadskärneutveckling”
Handelsplats Härnösand och Mittuniversitet

"Attraktiva stadskärnor"
Adal och Stadsparaden

14.45     Fika

15.15     Workshop: Skapa innovation och attraktion med IoT

16.15     Summering av workshop och dagen

16.30     Slut

 

Om Offentliga rummet

Offentliga Rummet är mötesplatsen som ger förutsättningar för att vi tillsammans kan skapa en smartare välfärd. Konferensen riktar sig till dig som arbetar med att utveckla offentlig verksamhet med stöd av digitalisering.

Offentliga Rummet ger dig möjlighet att utbyta erfarenheter och inspireras av hur digitalisering kan bidra till en modern, samverkande och innovativ offentlig verksamhet som skapar största möjliga nytta. 

På konferensen belyser vi nationella strategiska frågor och visar exempel på hur offentlig sektor kan samarbeta över gränserna för att skapa förutsättningar för en smartare välfärd. Det presenteras även konkreta exempel på verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering.

Målgrupp

Konferensen vänder sig till dig som arbetar med digital verksamhetsutveckling inom offentlig sektor. Du kan till exempel vara verksamhetsansvarig, strateg, utvecklare, projektledare, kommunikationsansvarig, it-ansvarig, jurist eller verksamhetsarkitekt. 

Utställning

I samband med Offentliga Rummet erbjuds även företag, organisationer och andra intressenter möjlighet att ställa ut och möta sina kunder på ett informellt sätt.

Arrangörer

Offentliga Rummet arrangeras av Sveriges Kommuner och Landsting och Vinnova i samverkan med Regeringskansliet och eSam. Värd för 2017 års konferens är Sundsvall kommun.

Arrangeras av

Konferensen arrangeras av:

logo
Bron 16x9
Logo
Logo

Frågor?

Har du frågor om konferensen så tveka inte att kontakta någon av oss:

Christine Grafström
072-210 32 12
christine.grafstrom@miun.se

Maria Rumm
076-527 91 75
maria.rumm@miun.se