Vill du kompetensutveckla dig vid sidan av jobbet? Vi erbjuder korta, distanskurser på kvartsfart för dig som vill fördjupa dina kunskaper inom bland annat Internet of Thing och AI.

Distansstudier

Nu har Mittuniversitetet tagit fram kurser som är helt anpassade till dig som arbetar men vill utveckla din kompetens inom nya teknikområden så som AI och Internet of Things. Varje kurs är på 3 högskolepoäng, ges helt på distans och på kvartsfart vilket gör det möjligt för dig att kombinera arbete och studier. 

 

Kurser som startar hösten 2020 - ansökan öppen

 

Internet of Things-protokoll

IoT Stad

Den 2 november startar vi denna kurs får du lära dig programmeringsfärdigheter i olika protokoll för Internet of Things - IoT. Särskilt deras utformning, användningsområden, problemen de löser och deras implementeringar. Kursen passar dig som vill fördjupa dina kunskaper inom IoT.

 

Läs mer och ansök

Kurser som startar VT 2021

Till våren kommer vi att erbjuda följande kurser:

5G teknologier

5g Invigning 28 maj 2019

Kursen syftar till att skapa kunskap och färdigheter i moderna tekniker och verktyg för 5G-nätverk, att skapa en förståelse för dess tekniska innovation i kontrast med den tidigare generationens mobilnät, dess applikationsområden och utmaningar.

Start: 18 januari 2021

Läs mer och ansök

Tillämpad maskininlärning

IT teknik Mostphotos

Kursen avser att ge kunskap och färdigheter i moderna tekniker och verktyg för maskininlärning, för att skapa en förståelse för dess användningsområden, styrkor och svagheter. För att sedan tillämpa dessa färdigheter i ett verkligt tillämpningsområde.

Start: 18 januari 2021

Läs mer och ansök

Effekter och strategier inom IoT

Iot Workshop

Kursen syftar till att ge förståelse i vad IoT är och vilka effekter IoT kan ha i att effektivisera eller öka kvalitet i en produkt, process eller en verksamhet. Studenten ska få verktyg för att kunna genomföra planering och strategiarbete i införandet av IoT-teknologi i en verksamhet.

Start: 18 januari 2021

 

Läs mer och ansök

Tillämpad nätverkssäkerhet

Stefan Forsström

Kursen syftar till att skapa kunskap och färdigheter i moderna tekniker och verktyg för nätverkssäkerhet, att skapa förståelse för dess användning, styrkor och svagheter samt att förklara kraven och utvecklingen av säkerhetsmetoder. Kursens fokus ligger på att använda dessa färdigheter i verkliga applikationer och förstå aktuella och framtida trender inom området.

Start: 22 mars 2021

Läs mer och ansök

Introduktion till IoT noder

Distansutbildning

Kursen syftar till att ge förståelse i vad en IoT nod är, hur den är uppbyggd, och vilka utmaningar som kan behöva hanteras vid implementering. Studenten ska få kunskap om de väsentliga moduler i en nod, samt komponentalternativ som används för att implementera dessa moduler. Studenten ska lära sig att bedöma, välja och specificera nodimplementering som relatera till behov och utmaningar.

Start: 22 mars 2021

Läs mer och ansök

Distansstudier

Har du önskemål på fler kurser?

Ställ dina frågor till:

Stefan Forsström

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 85 74