Allt fler kvinnor påbörjar doktorandstudier vid STC

Wed 08 Mar 2017 09:24

Att det länge varit en utmaning att rekrytera kvinnor till tekniska doktorandtjänster är en trend som forskningscentret STC vid Mittuniversitetet nu håller på att vända. Andelen kvinnliga doktorander vid STC har ökat de senaste åren och en viktig faktor för trendbrottet är att aktivt arbeta för en mer mångsidig forskningsmiljö.

Irida Shallari, doktorand, STC

Under de senaste åren har andelen kvinnliga doktorander ökat från 6 procent till hela 23 procent vid STC. Professor Mattias O’Nils, centrumledare vid STC, tycker att det är en positiv förändring. STC har arbetat aktivt för att få en mer mångsidig forskningsmiljö, både när det gäller att öka antalet kvinnor och för en mer mångsidig bakgrund. Detta har lett till att STC idag har forskare med över 15 olika nationaliteter och tillsammans med ett ökat antal kvinnliga forskare ger det potential att samverka mellan olika forskningsutmaningar.

-        För att bibehålla och öka antalet kvinnliga sökande till doktorandtjänster krävs långsiktigt arbete. Den kompetensbas vi rekryterar från nationellt sett har ett lägre antal kvinnor (13% enligt statistik från SCB*) än vad vi idag har vid STC. För att förbättra oss ytterligare krävs ett långsiktigt arbete för att visa att denna bransch är utmärkt för kvinnor såväl som för män. Det innebär att redan i tidig ålder introducera och skapa intresse för teknikbranschen, säger Prof. Mattias O’Nils, centrumledare för STC.

Merhzad Lavassani gör sina doktorandstudier inom datateknik

Många skolor och universitet kraftsamlar nu för att tidigt väcka intresse för teknikbranschen hos unga flickor. Prof. O’Nils håller med om vikten av att arbeta med att göra branschen attraktiv och intressant.

-        För att verkligen få genomslag krävs att både vi som universitet men också att industrin och hela branschen arbetar med attraktiviteten. Goda exempel på detta är Maker-rörelsen och olika kodningsaktiviteter som arrangeras för ungdomar, fortsätter Prof. Mattias O’Nils.

Doktoranden Enkeleda Balliu presenterar sin forskning vid en konferens

STC har idag sex stycken kvinnliga doktorander, och en av dem är Irida Shallari från Albanien som forskar inom inbyggda system. Redan under högstadiets fysiklektioner visste Irida vad det var som hon ville satsa på i framtiden. Hon menar att så länge man gör någon man brinner för så kan man gå riktigt långt.

-        Jag har alltid gillat och fascinerats av hur snabbt tekniken utvecklas. Branschen är verkligen full av möjligheter. Att vara kvinna i branschen är utmanande, samtidigt som det är väldigt intressant. Det är en ganska mansdominerad bransch vilket gör att det ibland kan vara svårare att bli inkluderad i grupper då man kanske inte delar samma intressen utanför arbetstid. Men jag är övertygad att om man är passionerad för något så kan man gå hur långt som helst.

 Att ha förebilder att kunna se upp till är viktigt i de flesta sammanhang. För Irida har Marie Curie länge varit en stor förebild, och berättar att det även är viktigt att kvinnor i branschen idag verkar som förebilder.

-        Vi är på god väg med alla olika insatser som arrangeras för att öka intresset hos unga flickor, men det gäller också att vi som redan är i branschen agerar som förebilder och inspirerar fler som är nyfikna på teknik att våga satsa. För det är verkligen jätteroligt!

Doktoranden Irida Shallari i Vision Lab

 

* SCB – Statistics Sweden
Statistik över antalet studenter som antagits till magisterexamen inom elektronik och datateknik. Läs mer på http://www.scb.se/

STC Sensible Things that Communicate logotyp
Logo
Logo

Recommended

The page was updated 2/22/2018