Sandra Lindman gives her best advice to start with IoT

Sat 20 May 2017 15:58

There is great uncertainty on how to start working with IoT among companies and public organizations. Sandra Lindman is Global Partner Manager at Telia Company and was one of the keynote speakers at Offentliga Rummets IoT-Day, hosted by Mid University and Bron. Sandra gave her best advice on how to improve public services with IoT and how to get started.

Article in Swedish:

Det råder stor osäkerhet om hur man ska börja arbeta med IoT bland landets företag och offentliga organisationer. Sandra Lindman är Global Partner Manager på Telia Company och var en av huvudtalarna på Offentliga Rummets IoT-dag som arrangerades av Mittuniversitetet och Bron. Sandra gav där sina bästa tips om hur man kan förbättra offentlig verksamhet med IoT och hur man kommer igång.

- Det viktiga är att börja med det lilla. Det kan tillexempel vara att mäta och utvärdera en skolmiljö. Man kan mäta allt ifrån ljudnivå till temperatur eller CO2nivå och i kombination med mätningen får eleverna trycka på en glad, neutral eller ledsen gubbe beroende på hur de uppfattar miljön.

Under sin presentation lyfte Sandra fram flera exempel på hur olika organisationer arbetat med olika IoT-lösningar. Ett exempel är ett virtuella vårdrum där äldre patienter i glesbygden kan möta läkaren i ett virtuellt vårdrum och göra lättare undersökningar och slipper på så vis långa resor. Systemet har även räddat liv på blivande mödrar i Afrika där olika riskgrupper har kunnat upptäckas och behandlas i tid.

Sandra poängterar att vi idag redan samlar in oerhört mycket data från en mängd olika sensorer och frågan vi står inför är vem som äger data och hur kan vi dela med oss av data för att skapa mervärden?

- För att IoT ska fungera fullt ut bra behöver vi ett ekosystem av Internetdata och inte ett egosystem där vissa håller hårt på sitt data. Idag finns flera olika lösningar för olika tillverkare och för att nå peaken av Internet of Things så behöver dessa system samordnas så att vi slipper ha en app för varje tillverkare i vårt hus. Lösningen finns inte där ännu men det närmar sig, säger Sandra.

Sandras huvudbudskap till organisationer som är nyfiken på IoT är alltså att första projektet behöver inte vara så kostsamt. Börja mäta lite för att komma igång och för att få en känsla för tekniken.

- Mitt tips är att Googla lösningar på Internet. Det finns jättemånga spännande projekt runt om i världen att inspireras och ta lärdom från. Det viktigaste är att komma igång med tänket, att våga tänka nytt i nya banor. Ta hjälp med tekniken och prata med en leverantör av IoT-tjänster eller en rådgivare för att få stöd i hur ni kan gå vidare, avslutar Sandra.

STC Sensible Things that Communicate logotyp
Logo
Logo

Read more


Recommended

The page was updated 2/22/2018