SIMS project: controlling a robot using ChatGPT

Wed 22 Nov 2023 12:48

Six students from industrial engineering, computer science, and electrical engineering have collaborated in a SIMS project with the research group Realistic 3D to develop a way to control a robotic arm using ChatGPT.

sex personer bakom en robotarm

Read the full text in swedish below:

I kursen SIMS −Student Innovation Mid Sweden, samarbetar sistaårsstudenter med företag och forskningsgrupper på Mittuniversitetet kring innovationsutveckling. I SIMS arbetar studenter från olika utbildningsprogram i team och tar sig an en utmaning som företaget eller forskargruppen identifierat. Tillsammans utvecklar de sedan en lösning som kan vara en produkt, tjänst eller prototyp som presenteras i slutet av kursen.

I detta projekt har en grupp studenter från tre program, Industriell ekonomi, Datateknik och Elektroteknik samarbetat med forskningsgruppen Realistic 3D för att ta fram ett sätt att styra en robotarm med hjälp av röststyrning kombinerat med ChatGPT. 

Vi träffade studenterna Simon Sandberg, industriell ekonomi, Ye Yuhang, datateknik och Muiugeta Abrham Sbhat från elektroteknik och frågade dem om deras projekt och kursen i helhet. Se intervjun nedan.

Läs mer om SIMS

Intervju med tre studenter angående deras SIMS projekt

Recommended

The page was updated 11/22/2023