Student Innovation Mid Sweden - SIMS

Låna en grupp högutbildade studenter för att lösa ett problem åt ditt företag. Studenterna jobbar på uppdrag av ditt företag med att ta fram eller utveckla nya produkter och tjänster som lösningar på problem och behov som ni själva identifierat.

MI7A3410.jpg

Knyt kontakt med framtidens medarbetare
Mittuniversitetet behöver hjälp av ditt företag med att hitta större näringslivsanknytna projekt som studenterna kan få i uppdrag att lösa. Detta är ett ypperligt tillfälle för dig som företagare att knyta kontakt med potentiella nya medarbetare och samtidigt ta del av nya framgångsrika innovationer och användbara resultat.

Kursens upplägg
Studenterna väljer projekt i maj och genomför projektet under hela höstterminen, det pågår under 10 veckor på helfart. Det ditt företag bidrar med under kursens gång är arbetstid, genom att formulera problemställningar, agera beställare, användare och testare av resultaten. Kursen ges bland annat för studenter som läser sista året på en civilingenjörsutbildning eller läser en masterutbildning. Studenterna får under kursens gång handledning av Mittuniversitetets innovationscoacher.

Samarbete över gränserna
Under kursen samarbetar studenterna i projektgrupper med cirka 4-7 studenter i varje grupp. Grupperna består av studenter från minst två olika utbildningsprogram, för att kunna erbjuda ditt företag en bredare kompetens. Tillsammans ska de lösa det problem som ditt företag presenterar. Studenternas uppgift kan vara att utveckla en demonstrator, en prototyp, genomföra kravfångst och användartester samt ta fram affärs- och marknadsplan för en produktidé.

Studenterna som går projektkursen kommer främst från någon av dessa sex utbildningar.

  • Civilingenjör i industriell ekonomi - inriktning förändringsledning. De kan bidra med kompetens inom marknadsanalys, modellering av organisations- och affärsprocesser, logistik, kvalitetsstyrning, riskanalys, datamining, beslutsteori och numeriska beräkningar.

  • Civilingenjör  i datateknik - inriktning tillämpad datateknik och Internationellt masterprogram i datateknik. Deras uppgift är att utveckla algoritmer och programvara genom testdriven och agil utveckling. De har särskild kompetens inom distribuerade system, webbprogrammering, mobila applikationer, datamining, trådlös kommunikation, videokodning och 3D-TV.

  • Civilingenjör i teknisk design - inriktning mekanisk design. De bidrar med kompetens inom bland annat konstruktionsteknik, hållfasthetslära, materialteknik, designmetodik och interaktionsdesign för utveckling av användaranpassade produkter.

  • Civilingenjör i elektroniksystem -  inriktning inbyggda sensorsystem. De har kompetens i synnerhet inom maskinnära programmering och sensorelektronik.

  • Datateknik - Studenterna bidrar med kompetens kring programutveckling, design och drift av nätverk samt distribuerade system. De kan bidra med kunskapen om hur system är uppbyggda och hur de utvecklas, programmeras och kommunicerar med varandra.

Tidplan SIMS 2020

1 april kl. 8.30-10.00
Workshop online, info för företag, i videorum https://miun-se.zoom.us/my/mageri
Förbered gärna en projektidé som vi kan diskutera.

14 maj kl. 13.15-16.00
Företagen presenterar valbara projekt för studenterna

3 september
Studenternas studiebesöket på företagen

10 november
Mässa med demo av resultat

Februari 2021
Deadline att köpa nyttjanderätt till resultat

Anmäl dig här!

Anmälan

Deltar på workshop?

Kontaktpersoner

Lisa Sällvin
Industriell ekonomi, projektstyrningsmetoder

Magnus Eriksson
Datateknik

Jonas Nyström
Teknisk design

Rikard Hamrin
Elektronik

Bolla innovationshöjd och lämplighet i ert uppdrag - Kontakta oss!

Christoph Ebbert

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

010-142 81 84