Student Innovation Mid Sweden - SIMS

Spara favorit 10 jul juli 2018
elektronik

Låna en grupp högutbildade studenter för att lösa ett problem åt ditt företag. Studenterna jobbar på uppdrag av ditt företag med att ta fram eller utveckla nya produkter och tjänster som lösningar på problem och behov som ni själva identifierat.

Knyt kontakt med framtidens medarbetare
Mittuniversitetet behöver hjälp av ditt företag med att hitta större näringslivsanknytna projekt som studenterna kan få i uppdrag att lösa. Detta är ett ypperligt tillfälle för dig som företagare att knyta kontakt med potentiella nya medarbetare och samtidigt ta del av nya framgångsrika innovationer och användbara resultat.

Kursens upplägg
Studenterna väljer projekt i maj 2018 och genomför projektet under hela höstterminen, det pågår under 10 veckor på helfart. Det ditt företag bidrar med under kursens gång är arbetstid, genom att formulera problemställningar, agera beställare, användare och testare av resultaten. Kursen ges bland annat för studenter som läser sista året på en civilingenjörsutbildning eller läser en masterutbildning. Studenterna får under kursens gång handledning av Mittuniversitetets innovationscoacher.

Samarbete över gränserna
Under kursen samarbetar studenterna i projektgrupper med cirka 4-7 studenter i varje grupp. Grupperna består av studenter från minst två olika utbildningsprogram, för att kunna erbjuda ditt företag en bredare kompetens. Tillsammans ska de lösa det problem som ditt företag presenterar. Studenternas uppgift kan vara att utveckla en demonstrator, en prototyp, genomföra kravfångst och användartester samt ta fram affärs- och marknadsplan för en produktidé.

 

Studenterna som går projektkursen kommer främst från någon av dessa sex utbildningar.

  • Civilingenjör i industriell ekonomi - inriktning förändringsledning. De kan bidra med kompetens inom marknadsanalys, modellering av organisations- och affärsprocesser, logistik, kvalitetsstyrning, riskanalys, datamining, beslutsteori och numeriska beräkningar.

  • Civilingenjör  i datateknik - inriktning tillämpad datateknik och Internationellt masterprogram i datateknik. Deras uppgift är att utveckla algoritmer och programvara genom testdriven och agil utveckling. De har särskild kompetens inom distribuerade system, webbprogrammering, mobila applikationer, datamining, trådlös kommunikation, videokodning och 3D-TV.

  • Civilingenjör i teknisk design - inriktning mekanisk design. De bidrar med kompetens inom bland annat konstruktionsteknik, hållfasthetslära, materialteknik, designmetodik och interaktionsdesign för utveckling av användaranpassade produkter.

  • Civilingenjör i elektroniksystem -  inriktning inbyggda sensorsystem. De har kompetens i synnerhet inom maskinnära programmering och sensorelektronik.

  • Datateknik - Studenterna bidrar med kompetens kring programutveckling, design och drift av nätverk samt distribuerade system. De kan bidra med kunskapen om hur system är uppbyggda och hur de utvecklas, programmeras och kommunicerar med varandra.

Tidplan SIMS 2018

  • 1 mars kl. 8.30-10.00 – Workshop, info för företag, sal M207

  • 15 maj kl. 13.15-17.00 – Företagen presenterar valbara projekt för studenterna

  • 6 sep – Första studiebesöket på företagen

  • 6 nov – Mässa med demo av resultat

  • Jan 2019 – Deadline att köpa nyttjanderätt till resultat

Är ditt företag/organisation intresserad av att delta? Kontakta oss!

Programansvarig, IKS

Lisa Sällvin
Mittuniversitetet

Magnus Eriksson
Mittuniversitetet

Lukas Lundman
Mittuniversitetet

Krister Hammarling
Mittuniversitetet

Behöver ni bolla innovationshöjd och lämplighet i ert uppdrag - Kontakta oss!