Ran Duan, researcher at FSCN research centre and BioBusiness Arena talks about his demonstrators in the research project Paper to replace plastic.

Paper to replace plastic

Det forskas idag på bred front för att hitta nya material som ersätter plast. Projektet Paper to replace plastic är dock unikt, eftersom utgångspunkten är att arbeta med befintligt papper. Med hjälp av olika behandlingar kan man sedan skapa pappersprodukter med samma egenskaper som plast. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och är ett samarbete mellan BioBusiness Arena och forskare på forskningscentrum Fibre Science and Communication Network, FSCN, där man tagit fram en process som modifierar papper så att det antar plastliknande egenskaper. Målet med Paper to replace plastic är att ta fram demonstratorer för prototyper, som idag tillverkas av plast och ersätta dessa med biobaserade och biologiskt nedbrytbara pappersprodukter.

För att påskynda implementeringen av forskningsresultat samarbetar projektet även med små och medelstora företag (SME) i regionen, för att utveckla nya produkter och användningsområden. Det skapar en ny plattform där SME kan samverka med regionens skogsindustriella forskning. Arbetet med olika befintliga papper innebär också möjlighet till produktion i mindre skala.

Till projektet har man även knutit designers och studenter som kan bidra med nya idéer och appliceringsområden.

PRP-projektet startade den 1:a april med inledande försök inom 3D-formning och ytbehandling. Redan efter en månads arbete har påtagliga framsteg kunnat noteras. Genom att arbeta i korta, tydliga och avgränsade iterativa steg hoppas vi kunna hålla högt tempo genom hela projektet.