Tisdagen den 28 maj 2019 invigde Telia Norrlands första 5G-nät på Mittuniversitetet i Sundsvall. Mittuniversitetet ska tillsammans med processindustrin utforska industriella tillämpningar av 5G, AI, och IoT. Ett samarbete där akademi och näringsliv jobbar tätt tillsammans för att driva innovation såväl regionalt som nationellt.

5G_helbild169.jpg

I ett samarbete mellan Telia och Mittuniversitetet lanserades Norrlands första 5G-nät med fokus på industriella tillämpningar för att kunna utveckla framtidens industri. 5G-nätet kommer att användas som testbädd av Mittuniversitetet forskare och universitetets samarbetspartners men det finns även möjlighet för andra företag att dra nytta av tekniken.

Fokusområde Industriell IoT

Fokus för Miun 5G kommer att ligga på industriella tillämpningar. Tillsammans med företagspartners kommer Mittuniversitetets forskare att utveckla och testa framtidens lösningar inom IoT för industrin. Utmaningarna ligger i att skapa trådlösa sensorer som är robusta och driftsäkra och kan skicka data utan fördröjning. Forskning sker även inom energy harvesting för att skapa sensorer som är självförsörjande på energi från sin omgivning.

I samarbete med Telia

Mittuniversitetet samarbetar med Telia kring etableringen av det nya 5G-nätet på Mittuniversitetet. 

– Vi ser fram emot att utforska industriella tillämpningar av 5G, AI, och IoT i första hand inom processindustrin tillsammans med Mittuniversitetet.  Just den här typen av samarbete, där akademi och näringsliv jobbar tätt tillsammans, tror vi är väldigt viktigt för att driva innovation såväl regionalt som nationellt, säger Mats Lundbäck, Chief Technology Officer, Telia Sverige.

Vad är 5G?

En säker och pålitlig digital infrastruktur är blodomloppet och nervsystemet i det smarta och hållbara samhället. Ryggraden i den infrastrukturen är näten som idag består av fiber och 4G. Vi står nu i startgroparna för nästa stora satsning för en ny generation – 5G. År 2020 kommer 5G att lanseras kommersiellt i Sverige men redan under 2018 och 2019 kommer forskningen och industrin att börja använda tekniken. Det kommer att skapa helt nya möjligheter för dig, företag och samhället i stort.

Fördelarna med 5G är inte bara högre hastighet. 5G har minimal fördröjning och klarar dessutom av att hantera fler uppkopplade enheter på samma gång. Det öppnar upp för helt nya användningsområden inom företagande, viktiga samhällsfunktioner och i våra privatliv. Vi talar om allt från fjärrstyrda och självgående fordon, till avancerade funktioner och tjänster inom industrin och distansvård till helt nya spelupplevelser i mobila enheter. Det unika med 5G är att alla dessa tjänster rent tekniskt kan samsas i samma mobilnät, utan att tumma på kvalitén i uppkopplingen.

5G gör att till exempel självkörande fordon kan garanteras en uppkoppling samtidigt som ett gäng inbitna VR-gamers låter sig uppslukas av en virtuell verklighet. Det gör också att industrin kan fortsätta utveckla produktionsmetoder, där man genom nya spännande tekniker som AR (Augmented Reality) och VR (Virtual Reality) kombinerat med AI (Artificell Intelligence) kan höja effektiviteten i sin produktionsmiljö och samtidigt öka säkerheten för sina anställda genom fjärrstyrning av maskiner i utsatta miljöer.

Källa: https://www.telia.se/foretag/aktuellt/vad-ar-5g