Åsa Tjulin

Universitetslektor|Senior Lecturer

  • Professional title: Senior Lecturer
  • Academic title: Associate Professor
  • Department: Department of Health Sciences (HOV)
  • Telephone: +46 (0)10-1428404
  • Email: asa.tjulin@miun.se
  • Room number: K438
  • Employee in the subject: Rehabilitation Science

Publications

Articles in journals

Tjulin, Å. & Klockmo, C. (2023). Learning through co-creation across internal organisational professions and responsibilities. Journal of Workplace Learning, vol. 35: 9, pp. 101-116.  

Nordenmark, M. , Landstad, B. , Tjulin, Å. & Vinberg, S. (2023). Life Satisfaction among Self-Employed People in Different Welfare Regimes during the COVID-19 Pandemic : Significance of Household Finances and Concerns about Work. International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 20: 6  

Hansson, J. , Landstad, B. , Vinberg, S. , Hedlund, M. & Tjulin, Å. (2022). Small business managers and Covid-19—The role of a sense of coherence and general resistance resources in coping with stressors. PLOS ONE, vol. 17: 3    

Trujillo-Alemán, S. , Tjulin, Å. , Pérez, G. & Hagqvist, E. (2022). Social Capital and Self Perceived Health in Lone Mothers : A Multilevel Cross-Sectional Study across Europe. Journal of Family Issues, vol. 43: 3, pp. 612-640.  

Hansson, J. , Nordenmark, M. , Tjulin, Å. , Landstad, B. & Vinberg, S. (2022). Socio-Ecological Factors and Well-Being among Self-Employed in Europe during the COVID-19 Pandemic. International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 19, pp. 1-13.  

Tjulin, Å. , Vinberg, S. , Landstad, B. J. , Marianne, H. & Nordenmark, M. (2022). The disappointment of financial support measures during the COVID-19 pandemic among small business managers’ in Sweden. SN Business & Economics, : 2  

Warne, M. , Dahlqvist, H. & Tjulin, Å. (2021). “Att våga bry sig och vara med i det samhälle vi lever i, det är större än att följa lagen.” : Detaljhandlares perspektiv på tillgänglighetsbegränsning av tobak.. Socialmedicinsk Tidskrift, vol. 98: 4, pp. 681-693.  

Selander, J. , Sun, J. , Tjulin, Å. & Buys, N. (2021). Interrelated Factors for Return to Work of Sick-Listed Employees in Sweden. International Journal of Disability Mangement Research, vol. 15  

Vinberg, S. , Landstad, B. , Tjulin, Å. & Nordenmark, M. (2021). Sickness Presenteeism Among the Swedish Self-Employed During the Covid-19 Pandemic. Frontiers in Psychology, vol. 12, pp. 1-10.    

Tjulin, Å. , MacEachen, E. , Vinberg, S. , Selander, J. , Bigelow, P. L. & Larsson, R. (2021). Virtual Internationalization – we did it our way. Högre Utbildning, vol. 11: 2, pp. 1-13.    

Vinberg, S. , Selander, J. & Tjulin, Å. (2020). Jämlikhet och hälsa med fokus på arbetslivet : Erfarenheter från en internationell hälsovetenskaplig kurs. Socialmedicinsk Tidskrift, vol. 97: 2, pp. 314-323.  

Tjulin, Å. , Landstad, B. , Vinberg, S. , Eriksson, A. & Hagqvist, E. (2019). Managers’ learning process during a health-promoting leadership intervention. Health Education, vol. 119: 5/6, pp. 350-365.  

Tjulin, Å. & Norén, L. (2016). Folkhälsoutbildning i entreprenörskap –kan en pantomat bli en del avsamhällsutvecklingen?. Socialmedicinsk Tidskrift, : 5, pp. 604-611.    

Selander, J. , Tjulin, Å. , Mussner, U. & Ekberg, K. (2015). Contact With the Workplace During Long-Term Sickness Absence and Worker Expectations of Return to Work. International Journal of Disability Mangement Research, vol. 10    

Tjulin, Å. , Mussner, U. , Selander, J. & Ekberg, K. (2015). Learning Experiences in Return to Work Among Workplace Actors. International Journal of Disability Mangement Research, vol. 10  

Dunstan, D. , Mortelmanns, K. , Tjulin, Å. & MacEachen, E. (2015). The role of co-workers the return-to-work process. International Journal of Disability Mangement Research, vol. 10, pp. 9-16.    

Tjulin, Å. , MacEachen, E. & Ekberg, K. (2011). Exploring the meaning of early contact in return-to-work from workplace actors’ perspective. Disability and Rehabilitation, vol. 33: 2, pp. 137-145.  

Tjulin, Å. , MacEachen, E. , Edvardsson Stiwne, E. & Ekberg, K. (2011). The social interaction of return-to-work explored from co-workers experinces. Disability and Rehabilitation, vol. 33: 21-22, pp. 1979-1989.  

Tjulin, Å. (2010). Avhandlingspresentation: Workplace Social Relations in the Return-to-Work process. Socialmedicinsk Tidskrift, vol. 87: 4, pp. 319

Tjulin, Å. , Maceachen, E. & Ekberg, K. (2010). Exploring Workplace Actors Experiences of the Social Organization of Return-to-Work.. Journal of occupational rehabilitation, vol. 20: 3, pp. 311-321.  

Tjulin, Å. , Edvardsson Stiwne, E. & Ekberg, K. (2009). Experience of the Implementation of a Multi-Stakeholder Return-to-Work Programme. Journal of occupational rehabilitation, vol. 19: 4, pp. 409-418.  

Chapters in books

Tjulin, Å. & MacEachen, E. (2016). The importance of workplace social relations in the return to workprocess : A missing piece in the return-to-work puzzle?. In Handbook of return to work : From research to practice. New York : Springer Science+Business Media B.V. (Handbooks in Health, Work and Disability). pp. 81-97.  

Tjulin, Å. , Dunstan, D. , Mortlemans, K. & MacEachen, E. (2016). Återgång i arbete : ett internationellt samproduktionsprojekt. In Samproduktionens retorik och praktik : inom området hälsa och välfärd. Lund : Studentlitteratur. pp. 131-141.

Tjulin, Å. (2007). Validity issues in Qualitative Research. In Organizational Theory and Change Processes : Collected papers from a doctoral course. Linköping : Linköping University Electronic Press (LiU.IEI-R-08/0017–SE).

Conference papers

Vinberg, S. , Landstad, B. , Tjulin, Å. , Nordenmark, M. & Hansson, J. (2022). Ledares arbetsvillkor och arbetsmiljöarbete i småföretag under pandemin : lärdomar för framtiden. In Framtidens arbete – arbetets framtid : Book of abstracts. Luleå : . pp. 76--77.

Hansson, J. , Landstad, B. , Vinberg, S. , Hedlund, M. & Tjulin, Å. (2022). Small business managers and Covid-19 – the role of a sense of coherence in coping with stressors. In Framtidens arbete – arbetets framtid. Kiruna :    

Vinberg, S. , Tjulin, Å. , Nordenmark, M. , Hansson, J. & Landstad, B. (2021). Små företag och COVID-19 – ledares upplevelser av arbetsvillkor, balans arbete-fritid och hälsa. In Konferensbok FALF 14–16 juni 2021. Västerås : . pp. 133--134.  

Tjulin, Å. & Klockmo, C. (2021). To learn across Internal Organizational Boarders and Responsibilites – challenges and facilitators. Paper presented at the FORSA 2021, Iceland [DIGITAL], November 11 – 12, 2021.

Tjulin, Å. , MacEachen, E. , Larsson, R. , Bigelow, P. , Vinberg, S. , Selander, J. & White, D. (2019). An International Online Work Disability Policy Course : How a University Partnership Became a Facilitator. Paper presented at the The Work Disability Prevention and Integration (WDPI) 2019, Odense, Denmark, June 4-7, 2019

Vinberg, S. & Tjulin, Å. (2018). Arbetsplatsen som arena för hälsofrämjande och förebyggande arbete. Paper presented at the Jubileum för Rehabiliteringsvetenskap, 4 oktober, 2018, Östersund

Tjulin, Å. , Hagqvist, E. , Vinberg, S. , Eriksson, A. & Landstad, B. (2018). Prerequisites and hindrance in a health-promoting leadership educational intervention : - learning experinces from first line public sector managers. In Implementing health promotion in the life course : - user involvement in practice and research.  

Tjulin, Å. (2018). What is fair? International perspectives on equity in work and health. In NU2018 : Det akademiska lärarskapet.

Tjulin, Å. (2016). Ett exempel på det kollegiala lärandet - ett arbetsplatslärande för att möjliggöra studentaktiva lärandeformer.. In NU2016 : Högskolan i samhället. Samhället i högskolan.

White, M. , Schultz, I. , Willaims-Whitt, K. , Loughlin, C. , Dionne, C. , Wagner, S. , Tjulin, Å. , Gilbert, M. & et al. (2016). Identification, Control and Prevention of Work-related Psychosocial Hazards and Social Conditions Contributing to Mental Health Disorders and Prolonged Work Absence. In CARWH 2016: Advancing Research to Improve Work and Health October 16-18, 2016.

Tjulin, Å. (2010). Experience of the implementation of a multi-stakeholder return to work programme. Paper presented at the PREMUS 2010, Angers, France

Tjulin, Å. , MacEachen, E. & Ekberg, K. (2010). The social challenges of a time scheduled early contact at the workplace in return-to-work. Oral presentation.. Paper presented at the ICOH WOPS: 4th international conference on psychosocial factors at work, Amsterdam, Holland June 2010

Tjulin, Å. , MacEachen, E. & Ekberg, K. (2010). The social organization of return-to-work at the workplace. Oral presentation.. Paper presented at the Seventh International Scientific Conference on Prevention of Work-Related Musculoskeletal Disorders PREMUS 2010. Angers, France August/September 2010

Tjulin, Å. , Ekberg, K. & Edvardsson Stiwne, E. (2008). Process Evaluation of a Swedish Workplace-based Return-to-Work Program.. Paper presented at the 3rd ICOH Conference on Psychosocial Factors at Work, Quebec, Canada 1-4 September 2008

Doctoral theses, comprehensive summaries

Tjulin, Å. (2010). Workplace Social Relations in the Return-to-Work process. Dis. (Comprehensive summary) Linköping : Linköping University Electronic Press, 2010

Reports

Eriksson, A. , Dellve, L. , Jaldestad, E. , Jutengren, G. & Tjulin, Å. (2020). Lärande för hållbar verksamhetsutveckling : En forskningsbaserad handbok om att skapa förutsättningarför ett lärandeklimat som bidrar till hälsa och engagemang.    

White, M. , Williams-Whitt, K. , Wagner, S. , Schultz, I. , Dionne, C. , Pomaki, G. , Loughlin, C. , Tjulin, Å. & et al. (2020). Planning, Implementing and Evaluating Successful Workplace Interventions for Psychologically Healthy and Productive Workplaces : A Pattern Analysis of 57 Systematic Reviews. Vancouver : Work Wellness and Disability Prevention Institute    

Eriksson, A. , Dellve, L. , Jaldestad, E. , Jutengren, G. , Tjulin, Å. , Håkansson, H. & Skagert, K. (2020). Slutrapport : LÄRKRAFT: Vilken betydelse har lärande på olika organisationsnivåer inom hälso- och sjukvården för medarbetares välmående och engagemang?.

Ekberg, K. , Tjulin, Å. , Selander, J. & Müssener, U. (2014). Sociala kontakter - på gott eller ont?. Mälardalen University, Health and Welfare

Tjulin, Å. , Edvardsson Stiwne, E. & Ekberg, K. (2007). Rehabilitering i Kommunen. En utvärdering av ReKom-projektet i Norrköpings kommun. Linköping : Linköping University Electronic Press (IHS Rapport 2007:6).

The page was updated 8/26/2022