Christina Widmark-Saari

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

  • Professional title: Universitetsadjunkt
  • Department: Department of Education (UTV)
  • Telephone: +46 (0)10-1428031
  • Email: christina.widmark-saari@miun.se
  • Room number: D327
  • Location: Sundsvall
  • Employee in the subject: Education

Publications

Chapters in books

Widmark-Saari, C. (2021). ”There you see, därborta!” ”Tuolla” ”Yes Isee, over there, dar!” : En essä om kulturell & språklig mångfald i 2020-talets undervisningspraktik. In Didaktiska reflektioner - reflektioner om didaktik : specialnummer. Sundsvall : Mittuniversitetet (Utbildningsvetenskapliga studier). pp. 59-86.  

The page was updated 5/7/2021