Helene Dahlström

Universitetslektor|Senior Lecturer

Publications

Articles in journals

Dahlström, H. , Damber, U. , Gidlund, U. , Widmark Saari, C. & Norberg, M. (2023). Literacy i fritidshemmet : En studie om förutsättningar för literacy i svenska fritidshem. Barn, vol. 41: 4  

Dahlström, H. (2023). Populärkultur som kunskapskälla i förskolan. Educare, : 2, pp. 61-86.  

Dahlström, H. , Damber, U. & Rasmusson, M. (2023). Prerequisites for emergent literacy in Swedish preschools. Early Child Development and Care, vol. 193: 13-14, pp. 1417-1433.  

Norberg, M. & Dahlström, H. (2023). Student Teachers as Co-Creators when Elaborating on a Model for Multimodal Text Analysis. Educare, : 2, pp. 87-113.  

Pikic-Jugovic, I. , Matic-Bojic, J. , Puzic, S. , Odak, I. , Brajkovic, S. , Dahlström, H. , Galic, G. , de Matos, M. G. & et al. (2023). Teachers’ diversity awareness and critical consciousness - sine qua non of social justice in schools. Zbornik Instituta za Pedagoška Istraživanja, vol. 55: 1, pp. 189-210.  

Dahlström, H. (2022). Students as digital multimodal text designers : A study of resources, affordances, and experiences. British Journal of Educational Technology, vol. 53: 2, pp. 391-407.    

Dahlström, H. & Damber, U. (2020). Meanings made in students’ multimodal digital stories : A multimodal text analysis of students´ representations. Designs for Learning, vol. 12: 1    

Dahlström, H. (2019). Digital writing tools from the student perspective : Access, affordances, and agency. Education and Information Technologies, vol. 24: 2, pp. 1563-1581.    

Dahlström, H. & Boström, L. (2017). Pros and Cons : Handwriting Versus Digital Writing. Nordic Journal of Digital Literacy, vol. 12: 4, pp. 143-161.    

Dahlström, H. (). Students multimodal digital design processes : A study of middle school students use of modes and media while creating stories. ,

Chapters in books

Dahlström, H. & Gøtzsche, K. (2024). The Process of Developing the HAND:ET Programme to Foster Social and Emotional Competencies and Diversity Awareness. In Empowering Teachers Across Europe to Deal with Social, Emotional and Diversity-Related Challenges : Volume 1: Experimentation Perspectives. Münster : Waxmann Verlag. pp. 59-86.  

Dahlström, H. & Norberg, M. (2021). Studenter som medskapare i lärarutbildning : erfarenheter av att utveckla en analysmodell för multimodal analys. In Didaktiska reflektioner - reflektioner om didaktik : specialnummer. Sundsvall : Mittuniversitetet (Utbildningsvetenskapliga studier). pp. 87-107.  

Rasmusson, M. , Oskarsson, M. , Eliasson, N. & Dahlström, H. (2020). Quality assurance in the HAND in HAND project. In Social, emotional and intercultural competencies for inclusive school environments across Europe : Relationships matter. Hamburg : Verlag Dr. Kovaè (Studien zur Schulpädagogik). pp. 219-233.  

Veldin, M. , Kozina, A. , Mornar, M. & Dahlström, H. (2020). Students' empathy and classroom climate as predictors of attitudes towards immigrants : a case study in three EU countries. In Psychology Applications & Developments VI. Lisboa : inScience Press (Advances in Psychology and Psychological Trends Series). pp. 316-327.

Dahlström, H. (2016). What happens when multimodality comes into the classroom? : A study of Swedish children’s use of multiple modes while creating narrative text. In The Digital Literacy and Multimodal Practices of Young Children : Engaging with Emergent Research. Braga, Portugal : Centro de Investigação em Educação (CIEd) /Research Centre on Education Instituto de Educação, Universidade do Minho. pp. 60-66.  

Collections (editor)

Dahlström, H. (ed.) , Wilhelmsson, L. (ed.) & Eriksson Bergström, S. (ed.) (2021). Didaktiska reflektioner - reflektioner om didaktik : specialnummer. Sundsvall : Mittuniversitetet (Utbildningsvetenskapliga studier 2021:1).  

Conference papers

Dahlström, H. & Norberg, M. (2023). Andraspråksstudenters förutsättningar att utveckla akademisk litteracitet inom högre utbildning. Paper presented at the Forskning om högre utbildning, Stockholm, Sverige, 11-12 maj, 2023

Dahlström, H. , Oskarsson, M. & Kozina, A. (2023). Using Empathic Curiosity as a Tool for Embracing Diversity. Paper presented at the European Conference on Educational Research, ECER, Glasgow, August 22-25, 2023

Dahlström, H. (2018). Affordances, Writing tools (digital and pen) and Student agency : A student perspective. Paper presented at the ECER 2018, Bolzano, Italy, 4-7 september, 2018

Dahlström, H. (2018). Multimodal Digital story-creation, Affordances and Students´ agency. Paper presented at the 91COM-Multimodality- moving the theory forward, Odense, Denmark, 15-17 august, 2018

Dahlström, H. & Boström, L. (2017). Gains and losses : Handwriting Versus Digital Writing. Paper presented at the European Conference Madrid 2017  

Dahlström, H. (2016). Does narrative writing change when students use digital devices?. Paper presented at the 3rd Baltic Sea – 17th Nordic Literacy Conference, Turku, Finland, 14−16 August, 2016  

Dahlström, H. (2015). Digitala verktyg i läs och skriundervisningen. Paper presented at the Nordiskt nätverk för forskning om läsning och skrivning (NFL), Stockholm, 7-8 maj 2015

Doctoral theses

Dahlström, H. (2020). Förutsättningar för elevers textskapande : En studie om digitala resurser, multimodalitet och elevers handlingsmöjligheter. Dis. (Comprehensive summary) Sundsvall : Mid Sweden University, 2020 (Mid Sweden University doctoral thesis : 316)  

Other

Dahlström, H. (2019). Digitaliseringens betydelse : Elevers textskapande: Del 7 i läslyftsmodulen Digitalt textarbete årskurs 4-9.  

Dahlström, H. (2009). Alternativa verktyg - en lösning för en mer tillgänglig skola? : En studie av ett skoldatateks arbete med att utveckla alternativa lösningar för elever i läs och skrivsvårigheter, ur ett användarperspektiv..  

The page was updated 5/7/2021