Projektets huvudbudskap: Alla unga människor ska ges samma möjlighet att delta i, och kunna tillägna sig, en inkluderande undervisning med hög kvalitet.

HAND in HAND logotyp

Read more

The page was updated 12/5/2022