Erik Nydahl

Save favourite

Publications

Articles in journals

Nydahl, E. (2017). Mannen med pengarna : En mikrohistorisk studie om en doldis i moderniseringen av Norrlands inland. Personhistorisk Tidskrift, vol. 2017: 2, pp. 121-156.  

Nydahl, E. (2017). "Så gör jag af med penningar" : En inblick i Kramforsbolagets skogsaffärer i lappländska Hacksjö år 1887. OKNYTT. Tidskrift för Johan Nordlander-sällskapet, : 2017:1-2, pp. 1-37.    

Nydahl, E. (2004). Karl-Erik Kejnes "ryktesförmedling". Personhistorisk tidskrift, : 1, pp. 88-100.

Articles, book reviews

Nydahl, E. (2015). Recension av Lars Nilsson & Håkan Forsell: 150 år av självstyrelse. Kommuner och landsting i förändring. Historisk Tidskrift (S), vol. 134: 3, pp. 555-558.

Chapters in books

Nydahl, E. & Harvard, J. (2016). Den nya statens ansikten. In Den nya staten : Ideologi och samhällsförändring kring sekelskiftet 1900. Lund : Nordic Academic Press. pp. 9-23.  

Nydahl, E. (2016). Kampen om vattnet : Stat och näringar i riksdagsdebatten om vattenrätten år 1880. In Den nya staten : Ideologi och samhällsförändring kring sekelskiftet 1900. Lund : Nordic Academic Press. pp. 87-131.  

Nydahl, E. (2014). Kommunindelningar och demokrati i ett historiskt perspektiv. In Jämten 2015. Östersund : Jamtli förlag (Jämten). pp. 36-45.

Nydahl, E. (2014). Nybyggen till reapris? : Bolagsköp av jordbruksfastigheter i ångermanländska Edsele socken, cirka 1870-1906. In Makt, myter och historiebruk : Historiska problem i belysning. Sundsvall : Mittuniversitetet (Skrifter i Humaniora vid Mittuniversitetet). pp. 95-121.  

Nydahl, E. (2012). Att göra sig fri eller stagnationsdöden lida? : Stadsbildningsprocessen i Sollefteå åren 1885-1917. In Från legofolk till stadsfolk : Festskrift till Börje Harnesk. Härnösand : Mittuniversitetet (Skrifter från Institutionen för Humaniora). pp. 189-214.  

Nydahl, E. (2011). Mellan förtroende och kapital : Kommunala arkiv i historisk forskning. In Dolt i offentligheten : Nya perspektiv på traditionellt källmaterial. Lund : Sekel Bokförlag. pp. 119-140.

Collections (editor)

Nydahl, E. (ed.) & Harvard, J. (ed.) (2016). Den nya staten : Ideologi och samhällsförändring kring sekelskiftet 1900. Lund : Nordic Academic Press

Nydahl, E. (ed.) & Perlestam, M. (ed.) (2012). Från legofolk till stadsfolk : Festskrift till Börje Harnesk. Härnösand : Mittuniversitetet (Skrifter från Institutionen för Humaniora 1).  

Conference papers

Nydahl, E. (2015). Det stora klippet? : Några aspekter på skogsmarknadens utveckling i Härnösandsdistriktet under sent 1800-tal. Paper presented at the Ekonomisk-historiska mötet i Umeå 8 - 10 oktober 2015

Doctoral theses, monographs

Nydahl, E. (2010). I fyrkens tid : Politisk kultur i två ångermanländska landskommuner. Dis. Sundsvall : Mittuniversitetet, 2010 (Mid Sweden University doctoral thesis : 100)  

Reports

Nydahl, E. (2008). Forskarhandledning över Graningeverkens arkiv. Härnösand : Näringslivsarkiv i Norrland