Ingela Stenberg

Doktorand|Doctoral Student

  • Professional title: Doctoral Student
  • Academic title: Doctoral Student
  • Department: Department of Education (UTV)
  • Telephone: +46 (0)10-1428674
  • Email: ingela.stenberg@miun.se
  • Location: Sundsvall
  • Employee in the subject: Education

Research projects

Current

Future Welfare: Healthcare and School

Publications

Articles in journals

Åhslund, I. (2021). How Students with Neuropsychiatric Disabilities Understand Their Absenteeism.. International Online Journal of Education and Teaching, vol. 8: 4, pp. 2665-2682..  

Åhslund, I. (2018). Nordic research on boys’ learning and school performance : A systematic literature review. Utbildning och Lärande / Education and Learning, vol. 12: 2, pp. 41-61.  

Åhslund, I. & Boström, L. (2018). Teachers’ Perceptions of Gender Differences : What about Boys and Girls in the Classroom?. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, vol. 17: 4, pp. 28-44.    

Books

Åhslund, I. & Boström, L. (2021). Hur gör vi med pojkarna? : Om didaktikens betydelse för en likvärdig skola. Lund : Studentlitteratur AB

Licentiate theses, comprehensive summaries

Åhslund, I. (2019). Uppfattningar, förväntningar och didaktiska val - en studie om undervisningens betydelse för pojkars skolprestationer. Lic. (Comprehensive summary) Sundsvall : Mid Sweden University, 2019 (Mid Sweden University licentiate thesis : 156)  

Other

Åhslund, I. (2014). Bland skolvägrare, skolkare och korridorsvandrare : En fenomenografisk studie av pedagogers uppfattningar och handlingsberedskap avseende skolfrånvaro. Härnösand : Mittuniversitetet..

The page was updated 11/24/2022