Lena Jendel

Publications

Chapters in books

Strömbäck, J. & Jendel, L. (2013). Medierna och opinionsmätningarna. In Kampen om opinionen : Politisk kommunikation under svenska valrörelser. Stockholm : SNS förlag. pp. 150-176.

Reports

Johansson, C. , Jendel, L. & Ottestig, A. T. (2013). Nätverk för kriskommunikation : om myndigheters informationssamordning vid kriser. Stockholm : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (DEMICOM rapport 24).  

Jendel, L. & Nord, L. (2012). Från dörrknackning till gröna pajasnäsor : En studie av riksdagspartiernas särskilda medel inför valet 2010. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 6).  

The page was updated 5/7/2021