Jens Ljungdahl

Universitetsadjunkt|Lecturer

Publications

Articles in journals

Sparf, J. , Petridou, E. , Skog, F. , Kolmodin, S. & Ljungdahl, J. (2019). Experimental Design in Teaching Crisis and Emergency Management in Social Sciences : The Case of the RCR Lab at Mid Sweden University. International Journal of Mass Emergencies and Disasters, vol. 37: 1, pp. 92-100.

Artistic output

Wall, E. , Bergman, J. & Ljungdahl, J. (2021). Lying down, we take a stand : The interwovenness of stories in the rags of the rugs. Frances St Press  

Reports

Wall, E. , Selander, J. & Ljungdahl, J. (2022). Engagemang för personer med intellektuell funktionsnedsättning : Rapport för forskningsdelen av samverkansprojektet ”Engagemang för personer med intellektuell funktionsnedsättning” finansierat av Mittuniversitetet och Östersunds kommun 2021—2022. Östersund : Mittuniversitetet  

Wall, E. , Kvarnlöf, L. & Ljungdahl, J. (2022). Individens ansvar och möjligheter vid extraordinära händelser : en litteraturstudie. Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2022:3).  

Wall, E. & Ljungdahl, J. (2014). Att köpa spänning : Hur ungdomar förhåller sig till risk vid köp av äventyrsaktiviteter. Karlstad : Konsumentverket (Konsumentverkets rapportserie 2014:4).    

The page was updated 5/7/2021