Karin Larsson-Hult

Universitetsadjunkt|Lecturer

Publications

Chapters in books

Larsson, E. , Larsson Hult, K. , Ridzén, L. & Sjöberg, I. (2023). Finding a unicorn in the woods : The magic of collaborative care and resistance. In Voices from gender studies : Negotiating the terms of academic production, epistemology, and the logics and contents of identity. Routledge.  

Larsson Hult, K. , Larsson, E. , Ridzén, L. & Sjöberg, I. (2022). Rum för gemenskap. In Forum för genusvetenskap - en jubilar i vardande : Tillsammans och på eget håll. SUNDSVALL : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). pp. 25-27.

Doctoral theses

Larsson Hult, K. (2023). En skola för alla, eller? : Om diskursiva dilemman i ett (o)möjligt värdegrundsprojekt. Dis. Sundsvall : Mid Sweden University, 2023 (Mid Sweden University doctoral thesis : 392)  

Other

Larsson Hult, K. (2020). Om att bli en skola för alla : Ett värdegrundsarbete i översättning. Bilaga till slutrapport "En skola för alla". Sundsvall.

The page was updated 5/7/2021