Maria von-Essen

Bibliotekarie|Librarian

  • Professional title: Librarian
  • Department: The Mid Sweden University Library (UB)
  • Telephone: 010-142 87 30
  • Email: Maria.vonEssen@miun.se

Publications

Chapters in books

Våge, L. & von Essen, M. (2016). Pressregister, tidningsdigitalisering och sökbarhet : om konsten att upptäcka nya saker. In Presshistorisk årsbok 2016. Stockholm : Svensk Presshistorisk Förening (Presshistorisk årsbok). pp. 123-132.

Berggren, C. , Degerfält, J. , von Essen, M. & Palmqvist, M. (2015). Att samarbeta över professionsgränser. In Bortom förlägenheten : Bibliotekariens pedagogiska roll i utveckling. Stockholm : Kungliga biblioteket. pp. 93-105.