Mikael Reberg

Universitetspedagogisk utvecklare|Educational Developer

  • Professional title: Educational Developer
  • Department: University Library (UB)
  • Telephone: +46 (0)10-1428477
  • Email: mikael.reberg@miun.se
  • Room number: N632
  • Location: Sundsvall

Publications

Articles in journals

Reberg, M. (2020). Exploring the possibilities with shared spreadsheets in gathering and analyzing information on the usage of study rooms in a university library. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, QQML, vol. 9: 1, pp. 101-108.  

Reberg, M. (2016). Rum för lärande, rum för ordning. Tidskriften bis, : 2, pp. 22-24.    

Reberg, M. (2012). Batman - eller Usain Bolt?. Ljusnan,

Reberg, M. (2012). Räds inte det digitala biblioteket - bädda in!. Tidskriften bis, : 4, pp. 6-7.

Reberg, M. (2011). Biblioteket och den politiska anatomin. Tidskriften bis, : 3  

Reberg, M. (2011). Melodifestivalen och reklamen för kommunerna. Sundsvalls Tidning,

Reberg, M. (2011). Samhällsinformation - Hur Svenska kyrkan "utnyttjar" Posten.. HumanistInfo, vol. 13: 1

Reberg, M. (2011). Vaccin mot propaganda. Dala-Demokraten,

Reberg, M. (2011). Vinter, vindkraft och visuell kommunikation. Länstidningen Jämtland, vol. Aug: 17

Reberg, M. (2010). Snabbare och snabbare. Ljusnan,

Reberg, M. (2004). Mediekonvergens, digitala bilder och Vilém Flusser. Tidskrift för litteraturvetenskap, vol. 33: 2, pp. 100-119.  

Reberg, M. (2004). När medier konvergerar. Akka. Tidskrift för kultur och lärande, , pp. 57-78.

Chapters in books

Reberg, M. (1998). Lokala medier och elektronisk publicering. In Pressen på Internet. Uppsala : Uppsala universitet. pp. 99-132.

Conference papers

Reberg, M. & von Essen, M. (2021). Supporting exhibition design with digital tools in an academic library setting during the Covid-19 pandemic. In ICERI2021 Proceedings.. pp. 1172--1179.

Reberg, M. (2019). Exploring the possibilities with shared spreadsheets in gathering and analyzing information on the usage of study rooms in a university library. Paper presented at the The 11th Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference, Florence, Italy, May 28-31 2019.

Reberg, M. & Sjöqvist, M. (2018). How technological and social imperatives influence the implementation of a so-called knowledge management system in a learning support services organization. In EDULEARN18 Proceedings : 10th International Conference on Education and New Learning Technologies. (EDULEARN Proceedings). pp. 4316--4320.  

Reberg, M. (2016). The E-campus-project – the transformation of a student administrative tool into a personal learning environment. In Re-imagining Learning Environments : Proceedings of the European Distance and E-Learning Network 2016 Annual Conference.. pp. 726--730.

Reports

Reberg, M. (2018). Utvecklingen av det responsiva gränssnittet för Mittuniversitetets Studentportal : Arbetet med implementeringen av e-campus-projektets integrerade studentwebb 2013–2015. Sundsvall : Mittuniversitetets bibliotek (Skrifter från Mittuniversitetets bibliotek 2).  

Reberg, M. , Jonsson, S. & Wigö, A. (1998). Intranät i Sveriges fastighetsförvaltningar : en orienterande undersökning våren 1998.

The page was updated 5/7/2021