Mikael Reberg

Save favourite

Publications

Articles in journals

Reberg, M. (2016). Rum för lärande, rum för ordning. Tidskriften bis, : 2, pp. 22-24.    

Reberg, M. (2012). Räds inte det digitala biblioteket - bädda in!. Tidskriften bis, : 4, pp. 6-7.

Reberg, M. (2011). Biblioteket och den politiska anatomin. Tidskriften bis, : 3  

Reberg, M. (2011). Samhällsinformation - Hur Svenska kyrkan "utnyttjar" Posten.. HumanistInfo, vol. 13: 1

Reberg, M. (2004). Mediekonvergens, digitala bilder och Vilém Flusser. Tidskrift för litteraturvetenskap, vol. 33: 2, pp. 100-119.

Reberg, M. (2004). När medier konvergerar. Akka. Tidskrift för kultur och lärande, , pp. 57-78.

Chapters in books

Reberg, M. (1998). Lokala medier och elektronisk publicering. In Pressen på Internet. Uppsala : Uppsala universitet. pp. 99-132.

Conference papers

Reberg, M. & Sjöqvist, M. (2018). How technological and social imperatives influence the implementation of a so-called knowledge management system in a learning support services organization. In EDULEARN18 Proceedings : 10th International Conference on Education and New Learning Technologies. (EDULEARN Proceedings)

Reberg, M. (2016). The E-campus-project – the transformation of a student administrative tool into a personal learning environment. In Re-imagining Learning Environments : Proceedings of the European Distance and E-Learning Network 2016 Annual Conference.. pp. 726--730.

Other

Reberg, M. (2012). Batman - eller Usain Bolt?.

Reberg, M. (2011). Melodifestivalen och reklamen för kommunerna.

Reberg, M. (2011). Vaccin mot propaganda.

Reberg, M. (2011). Vinter, vindkraft och visuell kommunikation.

Reberg, M. (2010). Snabbare och snabbare.

Reports

Reberg, M. , Jonsson, S. & Wigö, A. (1998). Intranät i Sveriges fastighetsförvaltningar : en orienterande undersökning våren 1998.