Olof Oscarsson

Universitetslektor|Lecturer

Publications

Articles in journals

Oscarsson, O. (2022). Crisis as practice : Conceptualizing the role of everyday work practices in crisis management. International Journal of Disaster Risk Reduction, vol. 83  

Oscarsson, O. (2022). Crisis management in practice : A dynamic process intertwined with daily work performance. Disasters. The Journal of Disaster Studies, Policy and Management, vol. 46: 3, pp. 720-741.    

Oscarsson, O. (2019). Boundary Work to Conduct Business as Usual : Interaction at the Boundary Between the Affected Organization and Emergency Responders. Risk, Hazards & Crisis in Public Policy, vol. 10: 2, pp. 212-232.  

Oscarsson, O. & Danielsson, E. (2018). Unrecognized crisis management-Normalizing everyday work : The work practice of crisis management in a refugee situation. Journal of Contingencies and Crisis Management, vol. 26: 2, pp. 225-236.  

Conference papers

Oscarsson, O. & Kolmodin, S. (2023). Local preparedness in the ultra-rural North : Challenges and solutions in civil protection and preparedness. Paper presented at the ESA RN22 & ISA TG04 Midterm Conference 2023, 26-27 October, Esbjerg, Denmark

Oscarsson, O. (2021). Crisis as practice : Conceptualizing the role of everyday work practices in crisis management. Paper presented at the NEEDs: Northern European Conference on Emergency and Disaster Studies, [DIGITAL], September 21-23, 2021.

Oscarsson, O. (2019). Boundary Work to Conduct Business as Usual : Interaction at the Boundary Between the Affected Organization and Emergency Responders. Paper presented at the 14th European Sociological Association Conference (ESA 2019), Manchester, England, August 20-23, 2019.

Oscarsson, O. (2018). Boundary work in the case of an emergency: the encounter between emergency responders and an affected organization. Paper presented at the The 3rd Northern European Conference on Emergency and Disaster Studies, Amsterdam, Netherlands, March 21-23, 2018

Oscarsson, O. (2018). Unrecognised Crisis Management – Normalizing Everyday Work. Paper presented at the 27th Annual Conference of the Society for Risk Analysis Europe in Östersund, Sweden, June 18–20, 2018

Oscarsson, O. (2016). Unrecognised Crisis Management – Normalizing Everyday Life : The practice of crisis management in the refugee situation. Paper presented at the Åre Risk Event, Åre, Sweden 14-16 June 2016

Oscarsson, O. & Danielsson, E. (2016). Unrecognised Crisis Management : Normalizing Everyday Life. In Book of Abstracts.

Oscarsson, O. & Karlsson, R. (2013). Situational Awareness in Crisis Management : Creating Meaning in Unsafe Situation. Paper presented at the The 11th conference of the European Sociological Association. Turin, August 28th–31st 2013

Doctoral theses

Oscarsson, O. (2021). Crisis as practice : Non-emergency organizations’ coping with crises. Dis. (Comprehensive summary) Östersund : Mid Sweden University, 2021 (Mid Sweden University doctoral thesis : 357)  

Reports

Danielsson, E. , Alirani, G. , Oscarsson, O. , Große, C. , Olausson, P. M. , Jacobsson, J. & Öhman, S. (2023). Att ta ledartröjan i krisen : Utvärdering av MSB:s samordningsuppdrag under Coronapandemin. Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2023:2).  

Oscarsson, O. (2023). Resiliens och “serious games” : en kunskapsöversikt. Sundsvall : Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2023:3).  

Johansson, R. , Karlsson, R. , Oscarsson, O. & Danielsson, E. (2015). Att använda, leda och samverka med frivilliga : Om kommuners och länsstyrelsers relationer med aktörer utanför den offentliga sektorn inom ramen för det geografiska områdesansvaret. Karlstad : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap    

Danielsson, E. , Sparf, J. , Karlsson, R. & Oscarsson, O. (2015). Sektorsövergripande samverkan vid kriser. Östersund : Mittuniversitetet (RCR Working Paper Series 2015:2).  

Danielsson, E. , Sparf, J. , Olof, O. & Karlsson, R. (2015). Sektorsövergripande samverkan vid kriser. Karlstad : (MSB Rapportserie MSB894).  

The page was updated 5/7/2021