Tommy Roxenhall

Universitetslektor|Senior Lecturer

Publications

Articles in journals

Hessling, V. , Åsberg, M. & Roxenhall, T. (2018). Relationship commitment and value creation in sponsorship relationships. Journal of Business-to-Business Marketing, vol. 25: 2, pp. 137-160.    

Yderfält, Å. & Roxenhall, T. (2017). Real estate business model innovation and the impact of ego network structure. Management Research Review, vol. 40: 6, pp. 648-670.    

Olsén Hammarfjord, M. & Roxenhall, T. (2017). The relationship between network commitment, antecedents, and innovation in strategic innovation networks. International Journal of Innovation Management, vol. 21: 4  

Roxenhall, T. (2013). Network Structure and Innovation in Strategic Innovation Networks. International Journal of Innovation Management, vol. 17: 2  

Roxenhall, T. & Andrésen, E. (2012). Affective, Calculative and Normative Commitment : An Assesment of Relationship. World Review of Business Research, vol. 2: 5, pp. 86-96.

Andrésen, E. , Lundberg, H. & Roxenhall, T. (2012). Designing for commitment in regional strategic networks. Management Research Review, vol. 35: 6, pp. 531-552.  

Roxenhall, T. (2011). Network Structure and Network Commitment in Innovation Networks. World Journal of Management, vol. 3: 1, pp. 60-74.

Roxenhall, T. & Ghauri, P. (2004). Use of the written contract in long-lasting business relationships. Industrial Marketing Management, vol. 33: 3, pp. 261-268.  

Chapters in books

Andresen, E. , Braunerhjelm, L. & Roxenhall, T. (2015). Nära ekonomiska nätverksrelationer. In Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer. Lund : Studentlitteratur AB. pp. 201-217.

Andrésen, E. , Roxenhall, T. & Lundberg, H. (2011). Competence Development for Process Leaders in Networks. In Minor Communities and Natural and Cultural Heritage: an Asset or a Liability?. Milano : McGraw-Hill (COST Action C27 Sustainable Development Policies for Minor Deprived Urban Communities).

Johansson, J. & Roxenhall, T. (2009). Nätverksengagemang. In Regionala stategiska nätverk i praktiken. Lund : Studentlitteratur. pp. 77-92.

Roxenhall, T. (1994). En investering effekt på ett företags marknadsbeteende. In Företaget i samhället : Om samhället, storföretaget, bruket och dess investeringar. Mitthögskolan : Institutionen för samhällsvetenskap, Mitthögskolan. pp. 153-.

Roxenhall, T. (1994). LWC-investeringen. In Företaget i samhället : Om samhället, storföretaget, bruket och dess investeringar. Sundsvall : Institutionen för samhällsvetenskap, Mitthögskolan.

Collections (editor)

Hallén, L. (ed.) , Johanson, M. (ed.) & Roxenhall, T. (ed.) (2009). Regionala strategiska nätverk i praktiken. Lund : Studentlitteratur

Klint, M. (ed.) & Roxenhall, T. (ed.) (1997). Affärsrelationer i Sundsvallsområdet : En studie för utvecklandet av konkurrenskraften i näringslivet i Sundsvallsområdet. Sundsvall : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1997:11).

Conference papers

Roxenhall, T. , Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2018). CSR commitment as window dressing strategy driven by dissatisfied customer. In 2018 ANZMAC Conference Proceedings.

Nordin, Å. & Roxenhall, T. (2015). Network Structure and Business Model Innovation in Real Estate Networks. A management perspective.. Paper presented at the Real Estate in the Öresund Region, 4th Workshop, April 23th-24th 2015, Malmö, Sweden

Andresen, E. , Roxenhall, T. & Eklinder-Frick, J. (2014). Motivation, commitment and innovation : a study of the interpersonal perspective in two Swedish network formation processes. In Proceedings.

Andresen, E. , Roxenhall, T. & Eklinder-Frick, J. (2014). The impact of network structure on innovation ability : a study of network structure in sixteen strategic networks in Sweden. In Proceedings.

Nordin, Å. & Roxenhall, T. (2012). Network Structure and Innovation Outcomes in Real Estate Networks : Presenterad vid Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade, Malmö Högskola.. Paper presented at the Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade, Malmö Högskola, 16-17 februari 2012.  

Roxenhall, T. (2010). Network structure and netvork commitment in innovation networks. In Proceedings of 13th International Business Research Conference. Melbourne :

Lundberg, H. , Andersen, E. & Roxenhall, T. (2009). Commitment in regional strategic networks. Paper presented at the Anzmac 2009

Roxenhall, T. (2009). The Relationship Between Affective, Calculative and Normative Commitment. In Measures and Measurement, Process and Practice : The Fourth Meeting of IMP Group in Asia.

Roxenhall, T. , Andrésen, E. & Lundberg, H. (2007). Experiences from two Swedish Policy-Implanted Strategic Networks : Performances, Activities and the Impact of Structural Factors. In ANZMAC 2007.

Andrésen, E. , Lundberg, H. & Roxenhall, T. (2007). Managerial challanges in regional development initiatives - a road to commitment : IMP Asia 2007.

Andrésen, E. & Roxenhall, T. (2006). Designing strategic networks. In The 22nd IMP-conference in Milan, Italy 2006.

Bergman, A. , Andresen, E. , Hallén, L. & Roxenhall, T. (2002). The use of information in strategic business networks.

Roxenhall, T. (1997). Kontraktets funktion - en analys av hyr fyra stora internationella företag använder sina kontrakt : 14th Nordic Conference on Business Studies, Bodö, Norge.

Roxenhall, T. (1995). Kontraktets funktion i varaktiga affärsrelationer.

Roxenhall, T. (1995). The role of the written contract in business relationships - An economic analysis : 11th IMP International Conference, Manchester UK.

Doctoral theses

Roxenhall, T. (1999). Affärskontraktets användning. Dis. Uppsala : Reprocentralen, Ekonomikum, 1999 (Doctoral thesis / Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet : 77)

Licentiate theses, monographs

Roxenhall, T. (1996). Kontraktets funktion i varaktiga affärsförbindelser : En analys av några stora svenska företag. Lic. Uppsala : Uppsala universitet, 1996 ( Licentiate thesis / Företagsekonomiska institutionen Uppsala universitet : 28)

Reports

Yderfält, Å. & Roxenhall, T. (2017). Hyresgästdriven affärsmodellsinnovation. Sundsvall : (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 5).  

Roxenhall, T. (2015). Nätverksstruktur och innovationer i strategiska innovativa nätverk. Sundsvall : Mittuniversitetet (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 4).  

Andresen, E. , Lundberg, H. & Roxenhall, T. (2014). Design för engagemang i regionala strategiska nätverk. Sundsvall : (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 3).  

Thyberg, E. , Andrésen, E. & Roxenhall, T. (2006). Regionalt processutvecklingsprogram och processtöd i Västernorrland. Härnösand : Länsstyrelsen i Västernorrland och Nutek (RTP Rapport 2/06).

Thyberg, E. , Andrésen, E. & Roxenhall, T. (2006). RTP Uppföljning av åtgärdsmål för insatsmorde 3 - Prioriterade Kluster och Innovationssystem. Härnösand : Länsstyrelsen Västernorrland

Roxenhall, T. (2003). Logistik- och transportbranschen i Härnösand-Timrå och Sundsvallsregionen.

Roxenhall, T. (2000). Näringslivets omvandling : En studie kring hur sysselsättningsstrukturen i södra Norrland har förändrats. Timrå : Timrå kommun

Roxenhall, T. (1996). Några skäl till varför borgenärerna invänder mot frivillig skuldsanering. Sundsvall : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1996:13).

The page was updated 5/7/2021