Ingela Stenberg

Doktorand|Doctoral Student

Publications

Articles in journals

Ivarsson, L. & Stenberg, I. (2023). Genom nålens öga – skolfrånvaro ur elevers och lärares perspektiv. Kognition & Pædagogik, vol. 33: 128, pp. 70-78.

Boström, L. , Bostedt, G. , Eriksson, V. & Stenberg, I. (2023). Student conceptions of motivation to study revealed through phenomenography: Differences and similarities among primary school students. Social Sciences & Humanities Open, vol. 8: 1, pp. 100505-100505.  

Boström, L. , Bostedt, G. & Åhslund, I. (2023). Understanding the dynamics of study motivation : An in-depth analysis of teachers perceptions in primary schools. Journal of Pedagogical Research, vol. 7: 5, pp. 251-265.  

Åhslund, I. (2021). How Students with Neuropsychiatric Disabilities Understand Their Absenteeism.. International Online Journal of Education and Teaching, vol. 8: 4, pp. 2665-2682..  

Åhslund, I. (2018). Nordic research on boys’ learning and school performance : A systematic literature review. Utbildning och Lärande / Education and Learning, vol. 12: 2, pp. 41-61.  

Åhslund, I. & Boström, L. (2018). Teachers’ Perceptions of Gender Differences : What about Boys and Girls in the Classroom?. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, vol. 17: 4, pp. 28-44.    

Books

Åhslund, I. & Boström, L. (2021). Hur gör vi med pojkarna? : Om didaktikens betydelse för en likvärdig skola. Lund : Studentlitteratur AB

Licentiate theses, comprehensive summaries

Åhslund, I. (2019). Uppfattningar, förväntningar och didaktiska val - en studie om undervisningens betydelse för pojkars skolprestationer. Lic. (Comprehensive summary) Sundsvall : Mid Sweden University, 2019 (Mid Sweden University licentiate thesis : 156)  

Other

Boström, L. , Bostedt, G. , Rising Holmström, M. , Stenberg, I. & Eriksson, V. (2022). Majoriteten elever ger gott betyg till Sundsvalls skolor.

Åhslund, I. (2014). Bland skolvägrare, skolkare och korridorsvandrare : En fenomenografisk studie av pedagogers uppfattningar och handlingsberedskap avseende skolfrånvaro. Härnösand : Mittuniversitetet..

Reports

Bostedt, G. , Boström, L. , Eriksson, V. , Rising Holmström, M. & Stenberg, I. (2023). Motivation för lärande : Elevers, lärares, rektorers och elevhälsopersonals uppfattningar i fem grundskolor (årskurs tre, sex och åtta) om studiemotivation. Sundsvall : Mittuniversitetet (Utbildningsvetenskapliga studier 2023:1).  

The page was updated 11/24/2022