Sven Wadman

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

  • Professional title: Innovations Advisor
  • Academic title: Innovations Advisor
  • Department: Division of research and educational support (FUS)
  • Telephone: 010-142 85 84
  • Email: sven.wadman@miun.se
  • Visitor address: Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd / Division of Research and Educational Support (FUS)
  • Room number: Hus U, våning 2 Östersund
  • Subjects: Building Engineering, Environmental Engineering, Environmental Science