Christina Widmark-Saari

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

Publications

Articles in journals

Dahlström, H. , Damber, U. , Gidlund, U. , Widmark Saari, C. & Norberg, M. (2023). Literacy i fritidshemmet : En studie om förutsättningar för literacy i svenska fritidshem. Barn, vol. 41: 4  

Chapters in books

Widmark-Saari, C. (2021). ”There you see, därborta!” ”Tuolla” ”Yes Isee, over there, dar!” : En essä om kulturell & språklig mångfald i 2020-talets undervisningspraktik. In Didaktiska reflektioner - reflektioner om didaktik : specialnummer. Sundsvall : Mittuniversitetet (Utbildningsvetenskapliga studier). pp. 59-86.  

The page was updated 5/7/2021