År 2009 deltog Sverige för fjärde gången i OECD:s internationella studie PISA (Program for International Student Assessment). Då läsförståelse åter var huvudområde, liksom det var PISA 2000 är det för första gången möjligt att uttala sig om en trend i kunskapsförändring. I PISA 2009 deltog Sverige tillsammans med ett femtontal andra länder dessutom i ett test av läsförståelse av elektronisk text (ERA, Electronic Reading Assessment).

Sidan uppdaterades 2012-06-12