Kris, säkerhet och incidenter

Vad ska du göra vid en nödsituation? Är det akut? Ring alltid 112

Meddela därefter fler personer inom Mittuniversitetet:
Ring Servicecenter på 010-142 80 00.

Om det är mindre akut, som exv. inbrott, stöld eller skadegörelse, ring Servicecenter på 010-142 80 00. Efter arbetstid, ring vårt vaktbolag på 010-470 53 32, uppge vilket campus det gäller.

Behöver du kontakta räddningstjänst?

Kontakt