Behöver du kontakta räddningstjänst?

För icke akuta ärenden, ring:

Sundsvall
060-12 32 00
Östersund
063-14 80 00
Örnsköldsvik
0660-787 50

Anmälan om brott eller icke akuta polisärenden 

Ring Polisen på 114 14.

Vid allvarlig olycka eller kris

Ring det nationella informationsnumret 113 13, där kan du både få och ge information.

Kontakt

Intendent Sundsvall 
Sören Sollén 
Tel 010-142 86 02

Intendent Östersund 
Per-Erik Östling
Tel 010-142 82 43

Säkerhetsansvarig brand- och egendomsskydd,
fastighetschef
Lennart Johansson
Tel 010-142 83 20

Säkerhetsadministratör
Torbjörn Engh 
Tel 010-142 89 97