Kris, säkerhet och incidenter

Vad ska du göra vid en nödsituation? Är det akut? Ring alltid 112

Meddela därefter fler personer inom Mittuniversitetet: Ring Servicecenter på 010-142 80 00.

Om det är mindre akut, som exv. inbrott, stöld eller skadegörelse, ring Servicecenter på 010-142 80 00. Efter arbetstid, ring vårt vaktbolag på 010-470 53 32, uppge vilket campus det gäller.

Behöver du kontakta räddningstjänst?

För icke akuta ärenden, ring:

Sundsvall
060-12 32 00
Östersund
063-14 80 00
Örnsköldsvik
0660-787 50

Anmälan om brott eller icke akuta polisärenden 

Ring Polisen på 114 14.

Vid allvarlig olycka eller kris

Ring det nationella informationsnumret 113 13, där kan du både få och ge information.

Kontakt

Säkerhetsansvarig brand- och egendomsskydd,
fastighetschef
Lennart Johansson
Tel 010-142 83 20

Säkerhetsadministratör
Torbjörn Engh 
Tel 010-142 89 97