Miun Data sessions

MIUN data sessions är ett forum för att samla forskare inom social interaktion för att arbeta med pågående videoinspelade datauppsättningar från gästföreläsare..

Lärare i klassrum
Bild från Pixabay

Sidan uppdaterades 2024-04-02