Forskning

Karaktären på vår forskning syftar till att bidra till att lösa samhällets utmaningar. Forskningen kännetecknas av att den kombinerar vetenskapliga och konstnärliga utgångspunkter och arbetssätt.

Växt i provglas

Pågående forskningsprojekt

Sidan uppdaterades 2022-12-28