Tis 29 nov 2022 11:44

Som del av forskaruppbyggnaden vid DES har Linda Maria Thompson och Anna-Sara Fagerholm påbörjat doktorandstudier under 2022.

Två bilder på två kvinnor positionerade bredvid varandra

I deras doktorandprojekt integreras vetenskaplig och konstnärlig forskning i två nya samarbeten med HDK-Valand vid Göteborgs universitetet och Designvetenskaper-LTH vid Lunds universitet.

Linda Maria Thompson är sedan februari 2022 doktorand i konstnärlig gestaltning med inriktning fotografi i samarbete mellan DES/Mittuniversitetet och HDK-Valand hos Göteborgs universitet. Hennes doktorandprojekt handlar om att söka ny kunskap om och genom konstnärlig praktik fokuserat på representationsutmaningar relaterade till platser av energiutvinning och miljöförändringar. Arbetet fokuserar på fallet med det ikoniska Nämforsen, det första vattenkraftverket längs Ångermanälven, som en plats för kollektivt minne och imaginär potential. Genom refotografering, montage, sekvensering och andra revisionistiskt handlingar, utforskar projektet platsbaserad dokumentärkonstpraktik som vittne och som inbjuder nya föreställningar av bilden av Nämforsen. Linda är sedan tidigare anställd som adjunkt i fotografi hos DES och verksam som konstnär och författare.

Anna-Sara Fagerholm är sedan september 2022 doktorand i rehabiliteringsteknik och design i ett samarbete mellan DES/Mittuniversitetet och Designvetenskaper, LTH vid Lunds universitet. I sina forskningsstudier integrerar Anna-Sara vetenskapliga perspektiv med konstnärliga metoder och den övergripande frågeställningen är att undersöka vilka mekanismer som styr våra o-/hållbara beteenden och hur design kan ha betydelse i hållbara förändringsprocesser. Det i sin tur utforskas i delstudier med fokus på människors attityder till skräp, avfallshantering och designens roll i sammanhanget. Doktorandprojektet avser bygga kunskap om hur design kan bidra till hållbara beteenden och utgår från ett normkritiskt universal design-perspektiv. Anna-Sara är sedan tidigare konstnärligt meriterad lektor vid DES.

Sidan uppdaterades 2022-11-29