FAQ om Design Open

Se de mest vanliga frågor och svar om tävlingen.

 • Deltagare kan vara från enskild individ till helklass. Design Open vill dock förespråka grupparbete. 

 • Ja det går att delta som enskild individ dock förespråkar DO att arbete görs i grupp. 

 • Tävlingsdeltagaren äger de immateriella rättigheterna till sitt bidrag. Efter tillkännagivandet av vinnarbidragen, har uppdragsgivaren rätten att använda sig av de vinnande bidragen.

  Uppdragsgivare skall erhålla en evig, världsomspännande, icke exklusiv rätt och licens att fritt nyttja (t.ex. förvara, ladda, processa, återge, läsa, visa, testa, förstå, mångfaldiga och i övrigt förfoga över och använda) tävlingsbidrag och rättigheterna kopplade härtill (inklusive därtill hörande immateriella rättigheter) i sin verksamhet. Vidare skall uppdragsgivare äga rätt att, själv eller med anlitande av annan, fritt anpassa, justera, modifiera, korrigera, felrätta och i övrigt förändra sådana Leveransobjekt/Resultat, för fritt nyttjande i verksamheten. Om uppdragsgivaren önskar använda ett specifikt bidrag, i sin helhet eller delvis, bör uppdragsgivaren och tävlingsdeltagare/en ingå ett avtal gällande nyttjanderätten och eller äganderätten av det aktuella bidraget.

  Genom att delta i tävlingen godkänner du även att Mittuniversitetet kan nyttja det vinnande bidraget i PR-verksamhet och marknadsföringsmaterial utan ytterligare ersättning eller tillstånd.

  Tävlingsdeltagaren äger rättigheterna till sin idé och att vinna utmaningen är en möjlighet - men inte en garanti - att få idén implementerad. 

   

 • Designprocessen – ett arbetsverktyg

  Designprocessen utformning varierar mellan olika organisationer, projekt och
  designområden. Många har sin egen beskrivning av designprocessen, men
  de liknar för det mesta varandra. Nedan följer en beskrivning gjord av SVID (Stiftelsen Svensk Industridesign).


  Designprocessen är en modell för att arbeta med design inom produkt och tjänsteutveckling. Den ingår som en del i organisationens hela utvecklingsprocess och används för att nå ett framgångsrikt och kreativt resultat med hjälp av designkompetens. Designprocessen kan tillämpas på många olika områden och designprojekt som rör både varor, tjänster, processer, budskap och miljöer.


  Designprocessen – steg 1

  1. Utgångspunkter


  Vi präglas av vår omgivning både i nuet och historiskt. Titta er omkring –
  design berör allt och alla.


  Design kan vara ett kraftfullt verktyg för att påverka och för att förmedla
  nytänkande och omtanke om människan. Här samlar ni in basfakta för den
  huvudriktning ni vill jobba med – information som redan finns och som
  tekniskt, ekonomiskt och på andra sätt påverkar projektet. Här definierar ni
  också hur mycket tid ni har, hur många som kommer att jobba i projektet och
  andra viktiga förutsättningar för arbetet.

   

  Designprocessen – steg 2

  2. Användarstudier


  Genom samtal och tester med berörda användare undersöker ni vilka behov
  som finns och vilka funktioner och områden ni vill jobba med. Ni analyserar er
  omvärld genom att prata mycket med några eller lite kortare med många fler,
  eller både och. Även kontakter med berörda nätverk, organisationer och
  media kan tas.
  Det är också bra att jobba lite bredare här för att senare smalna av och tratta
  ner informationen. Den informationen som ni får fram här analyseras inför det
  konstruktiva arbetet.

  Designprocessen – steg 3

  3. Koncept och visualisering


  Med utgångspunkterna och användarstudierna som plattform utvecklas nu
  ett eller flera konceptförslag som presenteras och testas inom eller utanför
  gruppen. Här skissar, ritar och bygger ni så att alla kan se och förstå.
  Det är i detta arbete som grundidéerna växer fram och ni börjar se åt vilket
  håll det lutar. Det är inte dags att bestämma sig ännu. Det är också bra att
  jobba ihop med andra som har olika erfarenheter så att man får en så bred
  och objektiv bild av problemet som möjligt innan man snävar in och väljer
  riktning.

  Designprocessen – steg 4

  4. Utvärdering och konceptval


  Utvärdering av de olika koncepten sker nu genom olika prioriteringar,
  beräkningar, marknadsvärderingar och tekniska avgöranden. De alternativa
  förslagen ställs mot varandra. Detta kan göras flera gånger om innan ni måste
  bestämma er om det är ett eller flera förslag ni ska ta till slutavgörandet.
  Nu vet ni vart ni är på väg och vilka ni ska arbeta vidare på. Förberedande
  aktiviteter inför presentationen påbörjas.

   

  Designprocessen – steg 5

  5. Justering och genomförande


  Det valda förslagen vidareutvecklas och förfinas. Nu är det dags att bestämma
  vilket förslag ni skall tävla med. Det slutliga förslaget presenteras, testas och
  utvärderas i gruppen. Arbetet kräver samarbete så att ni gör det bästa ni kan
  tillsammans. Era argument anpassas till det förslag ni kommit fram till så att
  designarbetets alla fördelar framhävs.
  Det är nu dags att producera det slutgiltiga förslaget med text, skisser och
  bilder så att det kan skickas in.

   

  Designprocessen – steg 6

  6. Uppföljning och utvärdering


  Efter det att ni lämnat in förslaget utvärderas allt ni gjort för att se om ni skulle
  kunna göra det bättre i framtiden. Detta inkluderar hur ni har jobbat i gruppen
  och förslaget som ni skickat in.

   

 • Att hitta material som ska fungera under olika förhållanden och ha olika egenskaper är ett krävande arbete. Det kan röra sig om olika hållfastheter som behöver mötas, egenskaper i materialets ytskikt, flexibilitet och mycket annat. När det gäller arbetet i Design Open är det viktigare att framföra de egenskaper som man anser materialet/en bör ha än att djupdyka i olika materialleverantörer och hitta specifika material.

  Några källor där material kan sökas vid intresse kan exempelvis vara:

  http://www.matweb.com/index.aspx

  http://www.fabriclink.com/index.cfm

  http://www.campusplastics.com/

  http://www.materialbiblioteket.se/

  http://skovde.materialconnexion.com/Main/Materialen/Materialbibliotek/tabid/700/Default.aspx

 • Tävlingsbidrag skickas till :
  Johanna Henriksson, Mittuniversitetet
  johanna.henriksson@miun.se

Sidan uppdaterades 2023-01-02