Mån 26 okt 2020 09:45

Lean Forums pris för Årets bästa examensarbete går till Anna Bayramyan med examensarbetet Making success out of failures – A quantitative research in Failure culture and Quality improvement.

Anna Bayramyan exjobb kvalitetsteknik
Anna Bayramyan Foto: Marcus Sandin

Anna utsågs till vinnare av Lean Forums styrelse, i konkurrens med 20 andra bidrag. Juryns motivering lyder:

"Anna Bayramyan har valt en spännande frågeställning som grund för utveckling av organisationer. Frågeställningen behandlas genom en välmotiverad problemformulering som lett till formulering av hypoteser som metodmässigt behandlas förtjänstfullt. Examensarbetet ger insikt i hur organisationers kultur och hantering av misstag bidrar till lärande i organisationer."

Examensarbetet har utförts vid Institutionen för kvalitets- och maskinteknik vid Mittuniversitetet med Daniel Carnerud som handledare.

– Vi är stolt över Anna för att hennes arbete och bidrag till verksamhetsutveckling och kunskap kring kvalitetsledning har blivit uppmärksammat. I vårt magisterprogram eftersträvar vi forskning som tillför nytta för organisationer samt samhällsutveckling. Organisationskultur och lärande är två viktiga komponenter för att uppnå bra kvalitet i organisationer. Hur ledare förstår och utvecklar organisationskultur är en utmaning för många. Annas forskning belyser bland annat hur ledare kan skapa en lärandekultur genom att dra nytt av information kring brister i organisationen och därmed stimulera till verksamhetsutveckling, säger Kristen Snyder, professor, kvalitetsteknik.

Prissumman är totalt 15.000 kr och priset delades ut vid konferensen Lean Forum 2020 i Göteborg 14 oktober. 

Sidan uppdaterades 2020-10-27