Han vill se ett större patientfokus inom hälso- och sjukvården

Tis 27 okt 2020 08:22

Efter att ha arbetat inom akutsjukvården, både som sjuksköterska och enhetschef, vill Jonas Boström nu istället bidra till en bättre vård genom sin forskning och han gör det via tjänstedesign.

Förra veckan fick företagsdoktoranden Jonas Boström sin licentiatavhandling, Knowledge for Improving Healthcare Service Quality, godkänd efter 4,5 års halvtidsstudier vid Kvalitetsteknik på Mittuniversietet. Som opponent hade han lektor Andreas Hellström från Chalmers.

Jonas har i sina studier tittat på tre kunskapsperspektiv; professional knowledge (sjukvårdspersonalens kunskaper och behandlingsmetoder), improvement knowledge (verksamhetsförbättringar) samt design thinking (användarperspektivet). Han är i dag anställd vid forsknings- och utvecklingsavdelningen på Region Västernorrland och som doktorand vid Kvalitetsteknik på Mittuniversitetet. I sin forskning försöker Jonas förstå hur de tre kunskapsperspektiven bäst ska kombineras för att göra hälso- och sjukvården ännu bättre.

– För hälso- och sjukvården är design thinking ganska nytt. Vi har länge jobbat med processer som ska effektivisera vården men vi har samtidigt inte riktigt lyckats fånga patientens fokus. Genom att lyfta in tjänstedesign inom vården, så ger man medborgaren mer insyn och en möjlighet att ta större ansvar för sin egen hälsa. Det kan till exempel vara att du som medborgare på ett enkelt sätt ska få tillgång till din hälsoinformation genom att enkelt kunna ta del av din journal, säger Jonas Boström.

2019 var det endast 2 av 21 regioner i Sverige som hade en budget i balans. Jonas tänker att man behöver se till vilken typ av kunskap man ska klä ledarskapet med för att fler regioner ska klara de ekonomiska utmaningarna samtidigt som de ska leva upp till medborgarnas behov.

– Vi är tio i topp i världen när det gäller akutsjukvård men när det kommer till vården för äldre och multisjuka så ramlar vi långt ner i listan. Vi har svårt i svensk sjukvård att behandla när det blir mer komplexa situationer med många inblandade. Vi har inte haft metoder för det, säger han.

I mitten av oktober i år blev Jonas också utnämnd till årets formbärare i Västernorrland av föreningen Svensk form med motiveringen: ”som med stort mod, uthållighet och engagemang jobbar för att utveckla hälso- och sjukvården med hjälp av tjänstedesign.”

– Man förknippar kanske föreningen Svensk form med mer traditionell design så när jag blev tilldelad priset blev jag otroligt stolt och glad över att de uppmärksammar mitt arbete inom tjänstedesign i vårdsektorn.

Han tror att externa leverantörer som Kry och Min doktor har spelat en viktig roll när det gäller digitaliseringen av vården samtidigt som han tror att det behövs fler perspektiv i vården för att regionerna ska bli bättre beställare.

– Jag hoppas att jag i min framtida forskning ska komma fram till mer handfasta metoder för att vi i Sverige ska kunna erbjuda en mer effektiv och behovsanpassad hälso- och sjukvård, avslutar Jonas Boström.

 

Här kan du läsa Jonas avhandling

Här kan du se seminariet i efterhand

Sidan uppdaterades 2020-12-21