Åre kommun ger pris till studenter

Fre 17 apr 2020 15:08

Åre kommun ger pris till studenter från Mittuniversitetet - Förbättrad måltidsmiljö för barnen på Fjällbackens förskola

Åre kommun pris
Bakre raden: Studenterna Malin Jönsson, Rebecka Richardsson och Karin Bertilsson från Mittuniversitetet. Främre raden: kök- och förskolepersonal på Fjällbackens förskola.

Åre kommuns leanpris för tertial 2 utsågs den 22 oktober och det vinnande bidraget är ett samarbete mellan kök- och förskolepersonal på Fjällbackens förskola. Studenterna Malin Jönsson, Rebecka Richardsson och Karin Bertilsson från Mittuniversitetet. Stort Grattis!

Så här löd Åre kommuns ledningsgrupps motivering:

"Ett kontorsövergripande förbättringsarbete vilket gett ett mycket bra resultat. Förbättringsarbetet ”Karottservering på Fjällbackens förskola” har lyckats effektivisera sin hantering av både mat och arbetsbelastning och därmed fått en bättre arbetsmiljö och även förbättrad kundupplevelse."

Kök- och förskolepersonal har tillsammans med leancoacherna tagit hjälp av verktyg och leanmetodik för att arbeta fram ett tillvägagångssätt för servering av frukost och mellanmål som minskat antal upplägg och därmed minskat arbetsbelastningen. Förbättringsarbetet har lett till en höjd arbetsglädje och ett bättre samarbete över verksamhetsgränserna.

Måltidsmiljön för barnen har förbättrats avsevärt med en lugnare måltidssituation som medfört att barnen äter ordentligt och får bättre förutsättningar för att orka med dagen.
– Vi kan också se ett minskat svinn då man infört bufféservering istället för bordsservering, säger Rebecca Richardson, leancoach och enhetschef på Notvallens kök.
Gruppen från Fjällbacken valde att skänka prischecken på 5000 kronor till två organisationer, Majblomman och Unicef.

Avdelningen för Kvalitetsteknik under flera års tid samverkat med organisationer och företag och erbjuder högre utbildning i form av arbetsplatsförlagda uppdragsutbildningar. På detta sätt kan Mittuniversitetet verka mitt i samhället och erbjuda relevanta och attraktiva utbildningar som är utvecklade som tillgodoser både individens behov men också organisationens behov. I exemplet ovan har avdelningen för Kvalitetsteknik utbildat förändringsledare i Åre kommun.

Utbildningen, Lean grundkurs för offentlig verksamhet om 7,5 hp har bedrivits på för personal i Åre kommun ordinarie arbetstid och genomförts under ett års tid med tio heldagsträffar. Teori och modeller varvats med övningar, dialog och reflektion. I kursen har även ett projektarbete ingått och det är resultatet av ett av dessa projektarbeten som vi ser i bilden ovan.

Det som är intressant och viktigt att understryka är att Mittuniversitetet genom att erbjuda yrkesverksamma individer denna möjlighet så når vi en annan typ av student än de vi normalt når via våra ordinarie campus- eller distanskurser. I just detta specifika fall har kökspersonal från skolmiljöer i Åre kommun fått en ny tillfällig roll, ett utökat ansvar och kunnat med hjälp av sina tidigare erfarenheter och Mittuniversitetets utbildning påverka och förändra arbetssättet vid en förskola.

Projektarbetet har lett till effekter i kommunens verksamhet men även lett till personlig utveckling och ökat självförtroende hos de inblandade. För Mittuniversitetet finns det fördelar med att synas och verka med utbildningar på detta sätt. Det gör det möjligt för oss att verkligen ha örat mot marken och först vilka utbildningsbehov som finns i samhället. Vi kan på detta sätt testa utbildningens relevans och få en fördjupad förståelse vilket i längden ger oss möjligheter till egen utveckling och ger bränsle till utveckling av alla våra utbildningar.

Sidan uppdaterades 2020-07-07