Café Kvalitet - Digital föreläsning och workshop om förbättringsarbete

Tis 25 okt 2022 11:09

Vill du hitta nya vägar att utveckla din organisation och ert förbättringsarbete? Välkommen och lyssna till Lena Runius den 22 november som föreläser om systematisk utveckling av samtalsprocessen på 1177.

Lena Runius, en kvinna med rosa glasögon och blus

Utveckla din organisations processer – Arbeta systematiskt med förbättringar. Utforska verktyg och metoder som hjälper dig att skapa bestående förändringar i din organisation

Lena Runius är fd verksamhetschef för vårdguiden i Region Jämtland Härjedalen. Hon har varit telefonsjuksköterska i över trettio år. Lena är aktuell i boken Professionella möten på distans.

Samtalsprocessen har utvecklats för att stödja och säkra medicinska bedömningen vid telefonrådgivningen på 1177 per telefon och ligger till grund för utvecklande av det Nationella rådgivningsstödet och 1177:s arbetssätt.

Efter Lena Runius föreläsning samskapar vi i en digital workshop på temat Hur kan ett systematiskt arbetssätt bidra till utveckling av både processer och medarbetare. Under workshopen får du prova på att i mindre grupper använda det digitala verktyget Mural och arbeta med metoder och arbetssätt som kan hjälpa dig och din arbetsgrupp att skapa och utveckla ett systematiskt förbättringsarbete.

På Café Kvalitet får ledare och medarbetare i alla typer av organisationer med intresse för förbättringsarbete möjlighet att utvidga sina nätverk av kvalitetsintresserade personer. 

Café Kvalitet är en seminarieserie som arrangeras av avdelningen för kvalitetsteknik vid Mittuniversitetet.

Datum och tid: 22 november kl 15-16.30

Anmäl dig senast 20 november

Sidan uppdaterades 2022-10-27