Ons 30 nov 2022 09:37

Torsdagen den 17 november spikade Anna Mårtensson sin avhandling "Make the Future a Part of Today: Awaken Long-term Thinking in Quality Management Practices".

En kvinna spikar upp en avhandling

Anna Mårtensson är doktorand i kvalitets- och maskinteknik och har haft sin doktorandanställning och disputerar vid Mittuniversitetet.

Fredag den 16 december försvarar hon sin avhandling på Campus Östersund. Det finns möjlighet att delta på plats eller via Zoom.

Anmäl dig till disputationen

Bilder från Anna Mårtenssons spikning

flera skålar under spikning
En kvinna framför en pelare med spikade avhandlingar
En kvinna framför en pelare med spikade avhandlingar

Sidan uppdaterades 2022-11-30